6. مشخص ساختن نظام ارزشیابی

همایون بدین باور است که جنگلات و ساحات سبز در مدیریت باران و مرطوب نگه داشتن زمین نقش اساسی دارد. یک مقام مسوول دولتی دیگر که با ۸صبح، صحبت میکرد گفت که پاکستانیها نیز در فصل برداشت پسته در جنگلات پسته بادغیس دیده شدهاند. تا کنون 27 نوع مار از جمله کبرا و افعی و مارهای غیر سمی در مناطق خشکی و آبی کشور دیده و ثبت گردیده است. یک بخش از درستکاری در بوداگرایی، مربوط به دهش (دانا) میشود. حالا هم این وضعیت جریان دارد که پناهگاهای حیوانات وحشی از بین برده میشود.

امروزه ایجاد جنگلهای مصنوعی در دنیا از اهمیت بالائی برخوردار است چرا که به افزایش نیاز چربی در جهان پاسخ میدهد. به علاوه محصولاتی همچون عسل، ماهی و میوه های جنگلی توسط روستاییانی که محصولات خودشان را عرضه می کنند قابل توجه است. پیش از این کشاورزان به دلیل اینکه قادر نبودن محصولات خود را نگهداری کنند، محصول خودشان را به پاکستان با بهای ناچیز صادر میکردند. اما در 1030 توانستند بادغیس را تصرف کنند و تنی چند از طایفه شاملو راکه در آنجا بودند، اسیر کردند و به قتل رساندند.

در 1153 نادر از قندهار، از راه هرات و بادغیس ، برای جنگ با ازبکان که بخارا و خوارزم را تسخیر کرده بودند، حرکت کرد. بهــار بادغیس زیبایی افسانوی دارد.دامنههای سرسبز و مملو از گلهای لاله، زرد و بنفش آنرا به عروسی مشابه میسازد که درحجله با تبسمی بر لب بانتظار معشوق نشستهاست. که از طرف شرق به ولسوالی جوند از غرب به شهر قلعه نواز غرب به ولسوالیهای مقر و مرغاب و از طرف جنوب به بند سبزک وصل بوده که امتدادا این ولسوالی را به ولایت هرات وصل مینماید. این تنوع به ویژه در جنگلهای بارانی استوایی غنی است، اما جنگلها مملو از زندگی در سراسر سیاره هستند.

وقتی شرایط زندگی جاندار تغییر می کند مانند تغییر شدید آب و هوا زیستگاه طوفان یا سیل جاندار نمی توانند با آن ساز گار شوند و باعث نابودی آن ها می گردد. جوند در واقع گوین یا گویانی است که ساحهٔ بزرگی از خراسان دوره ء اسلامی بودهاست. این موجودات بیشتر ترجیح می دهند ماهی ها را شکار کنند، اما اگر بیش از اندازه گرسنه باشند، سراغ حیوانات بزرگتری مانند گوزن ها می روند. محمد جواد عزیزی مسوول حیاتوحش کشاورزی هرات میگوید که در این اواخر شماری از حیوانات بومی از این ولایت به کشورهای همسایه به صورت قاچاق انتقال داده میشود.

همچنین بادغیس یکی از نواحی اسقفنشین ایران در زمان ساسانیان به شمار میرفت. در جنگلهای مرطوب آمازون تقریباً هر روز باران سنگینی میبازد و به همین دلیل آمازون در تمام فصول سال هوایی گرم و مرطوب دارد. وی افزود: قرارگاه خاتم طرحی بهعنوان طرح جامع گلزار شهدا تهیه و دو هفته پیش ارائه کرده است که در اولویت اول ساماندهی مجموعهی گلزار قرار دارد و وارد بوستان قائم نمیشود؛ برخی نیازهای اولیه از جمله اسکان در طرح قرارگاه خاتم دیده شده و حتماً قابل دفاع است. این شهر همیشه در هالهای از گرد وخاک ناشی از حرکت موترها به روی جادههای خاکی پنهان است و تنها پروژه در حال کار پروژه اسفالت جاده قلعه نو به سمت هرات به طول ۶۰ کیلومتر است که اصلا مردم بادغیس با آن موافق نیستند.در این ولایت تا حال کمترین برنامههای بازسازی را به خود دیدهاست ولی مسوولین میگویند که آنها طرحهای بازسازی را تازه آغاز نمودهاند.

آناکوندای سبزآناکوندای سبز بیشتر از ۹ متر طول و ۲۳۰ کیلوگرم وزن دارد که به تنهایی وحشتناک است! باستانشناسان شواهدی از سکونت انسانها تا بیش از ۵۰٬۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح بهدست آوردهاند. چشمههای جنگل ابر: بیش از 30 چشمه در جنگل ابر وجود دارد که هرکدام از آنها به زیبایی از دل زمین میجوشد و در میان جنگل روان میشود. دفتر والی غزنی در خبرنامهاش نوشته است که ساخت هر ذخیرهگاه، 224 هزار افغانی هزینه داشته که مجموع این ذخیرهگاهها بیش از شش میلیون افغانی را در بر گرفته است. آهوهای مشک کشمیر یکی از هفت گونه مشابه در آسیا و از خانواده Moschidae هستند که توسط اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت در معرض خطر انقراض، مجددا پس از کشف در لیست گونههای در معرض انقراض قرار گرفتهاند.

با آمدن انقلاب به علت بمباران جنگلها که در وسط میدان جنگ قرار دادشت، اکثر حیوانات وحشی از بین رفتند. نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد. مساحت عرصه جنگلی مازندران به حدود یک میلیون هکتار میرسد. تولید ناخالص ملی سرانه این کشور در سال ۲۰۲۰ بر اساس ارزش اسمی دلار معادل ۵۵۲ دلار آمریکا است و بر اساس برابری قدرت خرید به ۲۴۷۴ دلار میرسد.

در سالهای اخیر شکار پرندگان از جمله باز و نوعی چلپاسۀ کمیابی که تا 80هزار دلار نیز به فروش میرود، در افغانستان به کار و تجارت پرسودی بدل شده است و حتی ثروتمندان معروف پاکستانی و اطراف خلیج فارس در پشت آن قرار دارند. زمانی که با تور یا راهنمایان محلی به جنگل ابر میروید، عموما از مسیرهایی عبور میکنید که با گونههای جانوری خطرناک مواجه نشوید؛ به همین دلیل کم پیش میآید در جنگل ابر خرس ببینید اما احتمال دارد در صورت رفتن به اعماق جنگل، با آنها مواجه شوید.

بطور کلی عود جنگل بارانی Rain Forest اگر طبیعی باشند، از چوبهای خام، علفهای خرد یا پودر شده تهیه میشوند. همشهری آنلاین – سیدمحمد فخار: ساختوسازها در مناطق جنگلی در شرایطی طی سالهای اخیر با افزایش قیمت سرسام آور، توجیه شدید اقتصادی پیدا کرد که براساس بررسیها، ویلاهای فوق لاکچری در مناطق معروف گاه، هم قیمت منازل مسکونی شمال تهران تا متری ۷۰میلیون تومان نیز معامله میشوند. پاکستان نیز در موقع نیاز، دوباره محصولات خریداری شده را به کشور صادر میکرد که این اقدام وزارت زراعت می تواند از خروج ارز و افزایش قیمت محصول جلوگیری کند.

گرگ و روباه را میتوان در همه نقاط افغانستان مشاهده کرد، اگرچه آنها هم به خاطر پوستشان از چنگ شکارچیان در امان نیستند. پاسخ: سنجاب به طور غیر مستقیم از بلوط به عنوان غذا استفاده می کند و روباه با خوردن سنجاب انرژی موجود در بلوط را به بدن خود منتقل می کند. جگوار سلطان واقعی جنگل است و بزرگترین گربهسان قاره آمریکا و پس از شیر و ببر سومین گربهسان بزرگ جهان محسوب میشود.

دیدگاهتان را بنویسید