موسسه آلمانی احیای جنگلها، از قطع جنگلهای کشور ابراز نگرانی کرد – روزنامه افغانستان

قرارمعلوم جنگلات زیادی درحصص شرقی کشوربامتداد مرزهای پاکستان وجود داشته، اما جنگل زدائی بیمورد در این اواخر تمام این صحنه را تغیر داده است. مثلا در كوههاي قره باتر ، نهرين ،دوشي و كيله گي ،غوري ،تاله و برفك ،نيك پي ، عنبركوه،خان آباد ،دره اشكمش ، كوه ممئي ،تالقان ،كشم، درايم ، چاه آب، حصص جرم علاوه بر ديگر اشجار پسته و بزغنج نيز وجود دارد . ارتفاع برف در زمستان در بعضی حصص مرکزی هندوکش وکوههای پامیر الی ۸ متر میرسد.

مسیرشمال بامتداد نوارکوچک زمینهای غیرمسکونی دربین دشتهای مرکزی ایران و کوههای البرزعبورنموده و تشکیل کننده حصص شمالی کوههای حلقوی است که فلات را احاطه میکند. در شمال کوهها، سرزمینهای ریگی و خاکی تقویه کننده نباتات صحرائی بوده واگر بطور درست آبیاری شود، حاصلات زراعتی خوبی ببارمیآورد. ساحه سرزمینهای مرتفع ازسلسله زاگروس درغرب (بامتداد مرزهای فعلی ایران- عراق) تا سواحل دریای اندوس در شرق امتداد دارد که وصل کننده شرق نزدیک با آسیای میانه و نیم قاره هند بوده ودرطول تاریخ شاهراه مهاجرین ومهاجمین آسیای میانه ازشمال به شرق نزدیک و نیم قاره هند بوده است.

این دهلیز دربین شهرهای مشهد درشمالشرق ایران فعلی و هرات درغرب افغانستان واقع است. راه دوم از مشهد به جنوب شرق افغانستان و بخصوص به پاسگاه کهن هرات میرود. همچنان مخازن قلعی درجنوب غرب هرات برای محصولات برونز (برنج) از اهمیت خاصی برخوردار است. اگر چه وجود گوسفندان و گلههای گاو و چرای بیش از حد آنان برای پوشش گیاهی جنگل مطلوب نبوده و سبب تخریب آن میشود. ییلاق های سرسبز و معروف اطراف رامسر با چندین آبشار و جنگل های انبوه، روستای جواهرده، تله کابین رامسر، مسیر مه گرفته و چشم انداز رویایی جاده های آن، سد میجران ، قلعه مارکوه که به بام رامسر شهرت دارد، جاذبه هایی هستند که اگر قصد سفر به رامسر را دارید توصیه می کنیم حتما سری به آن ها بزنید.

پلنگ های برفی، بزهای وحشی مانند مارخور و بزکوهی و گوسفند وحشی (بشمول گوسفند مارکوپولو یا ارگالی) درارتفاعات قراقروم وهندوکش وجود دارد. بنای زیبای دیگر نیز در روستای “آینالو” وجود دارد که از نظر تاریخی هم دوره ساختمان وینق بوده و به گفته مردم محلی در زمانهای نه چندان دور به عنوان انبار غله کاربرد داشته است. ذخایرگازطبیعی درجوارشبرغان و سرپل (شمالغرب کشور) از اواخر سالهای 1960 بدینسو جهت صدوربشمال مورد بهره برداری بوده است. الکساندر بزرگ این مسیر را در جهت معکوس آن تعقیب کرده و قریب بود زندگی خود و ارتش خویشرا ازدست بدهد.

کلبه جنگلی میتواند برای استفاده شخصی یا جهت اجاره ساخته شود. در واقع برخی از این گونه های جانوری مانند قورباغه دارت سمی آنقدر سم در بدن خود دارد که برای کشتن ۱۰ انسان بالغ کافی است. ببرها که درسواحل آمودریا، کناره های جهیل سیستان و تا این اواخردردامنه های اطراف جلال آباد وجود داشت، ناپدید شده اند. خرها و گرازهای وحشی تا این اواخر وجود داشتند. آخرین انکشاف در دریافتهای این منطقه نشان داده میشود که شامل دو مجسمۀ مرمرین سوریا، خدای هندوی آفتاب است که در مخروبه های یک معبد هندو در خیرخانه نزدیک کابل یافت شده است.

به صورت مختلف ( افزایش تحرق، کاهش نیروی زیست افتادن درختان ویا شکستن آنها برروی گیاهان جنگل تاثیر می اندازند وابتدا گفته که هدف اساسی بعضی از جنگل های حفاظتی عبارت از جذب وکاهش تاثیرات باد بروی جنگل ها یا زراعت مجاورمیباشد. برخی از منتقدین طرح ادغام معتقدند سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان کوچک بوده و مقابل آن سازمان بزرگ و عریض و طویل سازمان جنگلها در وزارت جهاد کشاورزی و با نگاه بهرهبرداری قرار میگیرد؛ در صورت ادغام، در واقع انسجامی بین ۲ سازمان ایجاد نخواهد شد. درختان جزء مهم محیط زیست هستند. پل قلابن هم جزء این دسته از جاذبه ها به شمار می رود که در زمان قاجاریه ساخته شده اما امروزه، مورد مرمت و بازسازی قرار نگرفته و شاهد ویرانه هایی از آن هستیم و این ویرانه ها هم قطعاً نابود خواهند شد.

او ادامه داد: جنگلهای کشور از حدود ۱۸ میلیارد هکتار در گذشته، هم اکنون به ۱۲ تا ۱۴ میلیون هکتار کاهش یافته است. وی اضافه کرد : این نهاد اکنون ۲۴ خودرو مجهز به تجهیزات آتش نشانی دارد که به منظور پوشش کامل استان این تعداد باید به ۴۰ دستگاه افزایش یابد. مردم درجریان هزاره ها کوشش کرده اند تا ساحه زمین های قابل زرع را با کندن کانال ها و از هزاره اول ق م با ساختن شبکه های عظیم تونلهای زیرزمینی (بنام کاریز یا قنات) افزایش دهند. دشت های عظیم، بنام دشت کویر درشمال و دشت مجاور لوط درجنوب برمرکز ایران کنونی و فلات ایران تسلط دارد.

دراینجا بخش اعظم اراضی دشت است: دشتهای سنگی یا زمینهای بایر(ریگی) که نمونه قسمت اعظم فلات ایران است، مانند دشت ریگستان درجنوب افغانستان. درجنوب وغرب افغانستان نباتات کم است. بغیرازاین مظاهر، تغیرات اقلیمی درافغانستان بسیارشدید میباشد، چون شمال کشوربمقابل بادهای سرد آسیای میانه مواجه است، درحالیکه سرزمینهای جنوب کوهها متاثرازمونسونهای هند است. درحال حاضرگذرگاه عمده هندوکش عبارت ازتونل سالنگ است که بطورمستقیم شمال کشوررا با جنوب و پایتخت (کابل) وصل میسازد.

اداره میدیوتیک افغانستان به منظور جلب توجه به جنگلها، نشست “اهمیت احیای جنگلها و نقش رسانهها در آگاهیدهی” در کابل برگزار کرد. اما با توجه به گستردگی این موضوع نیاز است که از جدیدترین منابع این آزمون ها استفاده کرد اما متاستفانه دسترسی به منابع جدید مانند کتاب آیلتس، کتاب تافل، کتاب جی آر ایی و اینگونه کتاب ها گاها سخت و بسیار پرهزینه است . آب و هوای آن معتدل کوهستانی است و به دلیل نزدیکی به قلعه تاریخی بابک و همچنین جنگل های ارسباران مورد توجه گردشگران بوده است.

لذا دریا های افغانستان مقداراعظمی آب را درجریان بهارانتقال داده و باعث سیلابهای مقطعی میشود. چنانکه به طور مثال، بسیاری از بیمارستان های این ولایت از کمبود شدید دارو و خدمات پزشکی رو به رو هستند و فقر اقتصادی نیز به این شهر رسیده چنانکه در هفته های اخیر جان جوانی را به دلیل فشارهای اقتصادی گرفت. قبل ازعصرعراده جات، مسافرت ازطریق فلات ایران اکثرا هفته ها یا حتی ماهها را دربرمیگرفت. حتی با درنظرداشت این حقیقت که نفوس افغانستان نسبتا کم است، کمبود زمین یک مشکل عمده است.

اگرچه تعداد بیشماری به جراحات شدید و یا حتی مرگ دچار می شوند، اما در کمال تعجب این تفریح یکی از محبوب ترین و تفریحات عجیب غریب در اسپانیا محسوب می گردد. اگرچه عموم مردم شاهرود را برای طبیعت بکر و جنگلهای متنوع و سبزش دوست دارند اما شاهرود به جز جاذبههای طبیعی، معماری زیبایی دارد؛ بازار شاهرود یکی از این سازههاست. روخانه قلاشی که از میان پارک عبور می کند یکی از این رودخانه هاست که فضای پارک را زیباتر کرده است. در اینجا سلسله بسیارباریک شده واجازه میدهد ازطریق یکتعداد کوتلهای آن عبور و مرورصورت گیرد. آقای پسرلی تأکید کرد: «خواست این اتحادیه این است که برای توسعه این جنگلات اقدامات عملی صورت گیرد.

جاناحمد آقایی در شورای برنامهریزی و توسعه استان گیلان که در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد، آمایش سرزمین را یک الگوی آزموده و موفق در کشورهای توسعهیافته دانست و اظهار کرد: این طرح در ۱۸۰ کشور دنیا اجرا شده که بسیار خردمندانه و آیندهنگرانه است. این مسیرشاهراه تاریخی ابریشم وهمچنان مسیر یک خط آهن معاصر است. مخازن هنگفت سنگ آهن درنزدیک کوتل حاجیگک، غرب کابل یافت شده است. ازاینجا میتوان ازطریق کندهاربه وادی اندوس درشرق یا جلگه کابل درشمالشرق رفت.

دیدگاهتان را بنویسید