معلومات محیط زیستی هرات – افغانستان

بومیان ایزابل را برای درمان به یکی از معابد محلی بردند تا سلامتش را دوباره بازیابد و بتواند به سفر خود ادامه دهد. یکی از عظیم ترین مهاجرتهای بشر در قرن نوزدهم و بیستم مهاجرت اختیاری بیش از۱۰۰میلیون نفر از مردم قارهٔ اروپا به سرزمینهای جدید، یعنی آمریکای شمالی و جنوبی و استرالیا می باشد. مردم آن بسیـارمشابه بـه کاوجوتیواست باوجودیکه با زبان متفاوت صحبت مـیکنند. همچنان سیمای شخصی مردم آن بسیـارزیـاد یکنواخت است، درحالیکه زبان ایشان کمـی متفاوت است.

ازگزارشات سایرچینائیـان معلوم مـیشود کـه این موضوع بطورنسبی کمـی قبل ازدیدن سوانژنگ بوقوع پیوسته است، باوجودیکه اوهیچ اشاره بـه چنین حوادث نمـیکند. عین داستان، با وجودیکه درجزئیـات آن کمـی تفاوت است، درون زندگی سوانژنگ هوی لی گفته شده است. در گذشته ارسباران به محدوده وسیعی از رود ارس حدفاصل جلفا تا مغان و کوههای سبلان، بزقوش و سهند گفته میشد، اما در حال حاضر بنابر دلایل مختلف مثل تخریب جنگل و موارد این چنینی، جنگل مذکور در مرزهای شهرستان کلبیر، ورزقان و اهر محدود شده است. به صورت های مختلف و در زمان های مختلف اتفاق می افتد .

لذا سوانژنگ نشان مـیدهد کـه دراینزمان حوالی 630 م شمال افغانستان فعلی بـه شاهزادگیـهای مختلف تقسیم بوده وتمام آنـها تابعیت ترکها را دارند، درحالیکه وادی کابل که تا گندهارا توسط حاکم بودیستی کاپیسا اداره مـیشود. از وادی بامـیان سوانژنگ “سلسله کوه سیـاه” را عبور نموده و به ناحیـه جیـابیشی مـیرسد کـه نمـیتواند جای دیگری بجزازکاپیسای قدیمـی یـا بگرام فعلی درشمال کابل باشد. درتشخیص این ناحیـه با زابلستان علاقمندی بزرگی وجود دارد، بخصوص زایرچینائی مـیگوید تعداد زیـاد مردم اینجا معبودی را عبادت مـیکنند کـه بنام چو یـا چونا یـاد مـیشود.

مردم بامـیان بسیـارمذهبی (بودیست) توصیف مـیشود کـه عمدتا پیرو عرادۀ کوچک و لوکوتاراوادینز (یک فرقه بودیستی دربین هینایـانـه و مـهایـانـه) اند. دراینجا مردمان درطوایف تنظیم بوده، دربین کوههای بلند زندگی داشته و سرزمـین آنـها بخاطران و اسپ های بزرگ ایشان مشـهوراست. بازهم مردمان محلی زیـاد مورد توجه زایر چینائی قرارنمـیگیرد. اکثریت مردمان لباس پنبۀ پوشیده ویکتعداد پشمـی استعمال مـی د. آنـها از چپ بـه راست خوانده و سکه های طلائی و نقرۀ استعمال مـید. آنـها کوتل پولوسینا درون هندوکش را پیموده و داخل ناحیۀ انتالوفو مـیشود کـه حالا اندراب خوانده مـیشود، درون جانب شمال کوتل خاواک. کارهای باستان شناسی فعلی بقایـای زیـارتگاههای بودیستی را درون جوار بکترای قدیمـی بشمول مخروبه های باقیماندۀ یک ستوپه بزرگ درشمال شـهرروشن ساخته کـه حالا بنام تپه رستم نامـیده مـیشود.

سوانژنگ مـیافزاید این سرزمـین بـه 27 ناحیـه تقسیم شده، بعد ازوفات طایفۀ شاهی و یک گروه کـه حالا تابع قبایل ترکی است. این ناحیـه درآنزمان توسط یک حاکم فرستاده شده ازکاپیسا اداره مـیشود. این مخروبه ها درون نزدیکی مخروبه های تخت رستم قراردارد کـه احتمالا مطابقت بـه صومعه های قدیمـی نوبهار (ویـهاره سانسکریت، “صومعه”) دارد. اومـیگوید کـه این دربرگیرندۀ تمام سرزمـینـهای بین هندوکش درون جنوب وسلسله حصاردرشمال آمودریـا هست که بطورتقریبی برابرمـیشود بـه بکتریـای قدیمـی وسرزمـین های کوهستانی شرق. سفرنامۀ سوانژنگ یکی از شگفت انگیزترین گزارشـهای قدیمـی است.

الکساندر که درخزان 330 ق م از کندهاربطرف شمالشرق به وادی کابل مارش میکند، جنرال رابرتس بامتداد همین مسیر در تابستان 1880 از کابل برای نجات کندهارمیشتابد. اگرتشخیص اولی درست باشد، سرزمـین کاوجوتواشاره بـه سرزمـین زابلستان دارد، یک ناحیـه بین کندهار و کابل کـه از منابع اولیـه اسلامـی معلوم است. لذا درون زمان سوانژنگ، وادی کابل یک دیگ تباری مـیشود. لذا زایر از طریق بدخشان (بودوچانگنا) گذشته و به چین برمـیگردد. پس از حدود دو الی سه ساعت کوه پیمایی به سراپای کر چل چال رسیده که دور تا دور آنرا جنگل انبوه و تاریک فرا گرفته و چشمه های گورای آن را بسیار جذاب تر می کند.

با رسیدن به جاده دالخانی با درخت هایی انبوهی در دو سوی جاده روبرو می شوید و از منظره ای بکر و آب و هوایی مطبوع بهره مند می گردید. با این حال روند آسیبرسانی به آمازون از دهه 1970 تاکنون به شکل چشمگیری افزایش یافته است. به گزارش مشرق، عبدالرضا سنگاری دوشنبه شب افزود : اگر چه نیروهای حفاظتی و آتش نشانان با تمامی امکانات و تجهیزات پس از اطلاع از آتش سوزی به منطقه اعزام شدند ولی تاکنون موفق به مهار آتش نشده اند. چه ما خود دیدیم که آنان با چه سختیها و بیمها روبرو بودند، و با اینهمه از مسجد بیرون نیامدند، و سرانجام که ناگزیر شدند، روانه قم گردیدند.

چه زمانی به جنگل ابر شاهرود بروید؟ جنگل ابر صحنه نمایش یکی از جذابترین پدیدههای ایران است. جنگلهای حرای ایران در ۸ منطقه حفاظت شده ایران در سواحل خلیج فارس و دریای عمان میروید که کنارههای شمالی و غربی جزیره قشم و جنگل نایبند استان بوشهر از مهمترین آنها هستند. قدم زدن بر کف چوبی ایوان و اتاقهای خانه میرزا کوچک خان و همچنین اطلاعات در خصوص آن زمان و تماشای وسایل مربوط به شخص میرزا کوچک خان جنگلی، به تنهایی میتواند یک سفر تاریخی جذاب به دل تاریخ استان گیلان باشد. چون وزیر لابد با بنده بایست در این باب گفتگو بکند، وانتخاب مرا قبول نماید، اگرچه میرزا «دابه» معروف شما صد تومان تعارف به من فرستاد که طرفدار انتخاب او بشوم قبول نکردم..

فقط کثرت مطالعه و مجاهده در دادن امتحان اندکی مرا از یاد شما غافل کرد. اگر دوست دارید بدانید ترسناک ترین مکان های دنیا و با 7 تا از مکان های ترسناک دنیا آشنا شوید این مقاله را تا انتها بخوانید، بازدید از این جاذبه ها و نقاط کمی دل و جرات می خواهد که ما در این تودی به شما توصیه نمی کنیم! چیزیکه هست ملکم از دستهٔ «فریر ماسون» بوده و نوشتهایش آن رنک را داشته، و ما چون از اندیشه و خواست آندسته آگاه نیستیم دربارهٔ ملکم نیز داوری نخواهیم توانست.

ما مـیخوانیم کـه دراینجا تعداد زیـاد راهبان (حدود 3000) درون داخل و خارج شـهرعمده وجود داشتند کـه تماما پیرو شاخۀ عرادۀ کوچک (هینایـانـه) بودیزم بودند. دراینجا راهبان عمدتا پیروعرادۀ بزرگ (مـهایـانـه) بودیزم اند، باوجودیکه عرادۀ کوچک هنوزهم مشـهوراست. مطابق سوانژنگ، وادی بامـیان درخارج توخارستان قراردارد باوجودیکه سیستم نوشتن، رسوم و پول ایشان یکی است. درخارج هند، زایرچینائی داخل کاوجوتو مـیشود کـه دارای دو پایتخت هیکسینا و هیسالو است. درجنوبغرب پایتخت ناحیـه، سوانژنگ ساحه سیلو(هده فعلی) و گنبد مشـهوری را دیدن مـیکند کـه دارای استخوان- جمجمـه بودا است. در پاسخ باید بگوییم همانطور که می دانید این منطقه کوهستانی است پس دارای آب و هوای بسیار سردی می باشد.

همانطور که از نام آنها پیداست ، این نخستیان با زوزه عجیب و غریب ساطع شده توسط نرها و همچنین بدن قوی آنها مشخص می شود. بهبود کیفیت آب و وضع غذایی و زیستگاه برای ماهیان از دیگر فواید سیستم آگروفارستری است. براساس این گزارش، وزیر دفاع طی دستوری از معاونت مهندسی وزارت دفاع و مرکز کنترل و پشتیبانی اطفا حریق هوایی کشور خواست با هماهنگی یگانهای پروازی هلال احمر و هوانیروز، 3 فروند بالگرد به منطقه اعزام کنند که 2 فروند برای جابهجایی و هلیبرد نیرو و یک فروند بالگرد آبپاش با بسکت ۴۰۰۰ لیتری آب به منطقهآتشسوزی مورد استفاده قرار گرفت.

مطابق بـه زندگی این ناحیـه درجنوب پشاور و ودای کابل، درون مرکز ولایت صوبه سرحد پاکستان فعلی واقع است. سوانژنگ مـیگوید کـه شـهر و ناحیـه متروک شده و گنبد ها و صومعه ها مخروبه شده اند. سوانژنگ همچنان دراینجا ومحلات مجاور از ستوپه (گنبد) ها توصیف مـیکند. بودیزم بطور آشکارا از یک زمان مشکل عبور نموده و تعداد زیـاد صومعه ها و گنبد ها مخروبه یـا ویران شده اند. زایر با تاسف مشاهده مـیکند کـه ستوپه ها ترک شده و درحالت مخروبه قراردارند.

دیدگاهتان را بنویسید