معرفی جاذبه های گردشگری آمل

به ­این منظور توده­های جنگلی مشرف به روستای کلاله به مساحت 50 هکتار (رویشگاه زغال­اخته) انتخاب شد. برای رفتن به جنگل ابر ابتدا باید به روستای ابر بروید و در آنجا خانه یا اقامتگاهی رزرو کنید. برای کمپ زدن در این جنگل باید حدود پنج کیلومتر بالا بروید تا بتوانید جای مناسبی را پیدا کنید؛ چراکه شیب جاده بسیار زیاد است. تاریخ یازدیپه حدود 1400 ق م است. ساحه متشکل است از یک چوکات دستکاری، مستطیلی وبارتفاع حدود 6 متر.

این حوضچههای پر از آب خنک و زلال هرکسی را وسوسه میکنند که در گرمای تابستان تن به آب بزند و از شنا و آبتنی در رودخانه لذت ببرد. دیده بان آب و هوایی در برزیل كه از سازمان های غیر دولتی است، در بیانیه ای اعلام كرد كه تخریب جنگل های آمازون تنها ناشی از قطع بی رویه درختان نیست، بلكه در برزیل به همراه تلاش مزرعه داران برای توسعه زمین زراعی، سهم بسزایی در افزایش تخریب ها ایفا كرده اند.

او در این کتاب دربارۀ ظهورماد های ایرانی ازغرب ایران (اسلاف هخامنشیان) مینویسد. حوالی 400 ق م یک پزشک یونانی بنام ستیزیاس در دربار شاه هخامنشی بنام ارتاسیرسیز(اردشیر) دوم (405- 359 ق م) مسکون شده و با داستانهای دربارۀ تاریخ پارسیان و مردمان دیگرآشنا میشود. بآنهم مورخین هرگزاشارۀ ستیزیاس دربارۀ بکتریان را بسیارجدی نگرفتند، عمدتا بخاطراینکه قسمت اعظم معلومات داده شده در پرسیکا خیالی است. آغازعصر اولیۀ آهن دراین قسمت جهان در نیمۀ دوم هزارۀ دوم حدس زده میشود. عین مردم حد اقل دراواخرنیمۀ اول هزارۀ دوم بالای اجداد میتانی ها نفوذ میکنند. درنیمۀ دوم هزارۀ دوم وقتی ارگهای عصرآهن اعمارمیشود، در افغانستان شمالی باید احتمالا گروههای کوچک هندو- آریائی مسلط باشند که از هندوکش عبورننموده بودند.

او گزارش داد که ماری دیده که بیش از ۲.۵ متر طول داشته است. ابن اسفندیار در صفحه 82 کتاب فوق تصریح می کند که در سال 613 هجری قمری مشغول نوشتن این کتاب بوده است . هرودوتس ادامه میدهد، سکائیان برای 28 سال بر مادها و تمام آسیا غلبه داشتند تا اینکه شاه ماد بنام سیاکساریز (هووخشتره) رهبران سکائیان را برای غذا دعوت نموده و تمام آنها را بقتل میرساند.

در جینیسیز (3-2 .10)، اشکیناز (سکائیان) را بنام پسر گومر (کایمیریان) میخواند. او میگوید که چطور آنها از آسیای میانه مشتق شده اند و اینکه آنها توسط مردمان دیگری بنام مساگیتای رانده شدند که آنها را ازطریق یک دریا بنام اراکسیز راندند. سکائیان زنده مانده متعاقبا (ازطریق قفقاز) بطرف شمال، به صحراهای یوکراین موجوده میروند. سکائیان متعاقبا به سرزمینهای کایمیریان فرار نموده و بنوبۀ خود آنها را ازطریق قفقازبه اناتولی درشرق ترکیه فعلی راندند. بآنهم طوریکه در زیر خواهد آمد، این تذکر خاص بکتریائیان از ولایت قدیمی بکتریا درشمال افغانستان فعلی در واقعیت نشاندهندۀ یک داستان مهم در تاریخ افغانستان و باقیماندۀ فلات ایران است.

این فقرۀ خاص تعداد زیاد مردمان را بحیرت انداخته است. این لیست (درپارسی باستان) شامل نام ساکا (نام پارسی برای سکائیان) است. جنگل ابر، جنگلی بزرگ با پیچوخمهای بسیار است. هنگامی که شما ضربه، شما از دست دادن، و هنگامی که شما اجرا، شما مجبور به شروع سطح دوباره بازی جنگل آمازون انلاین. و محیط برون زا Exogen (مجموعه عوامل محیطی قبل از استقرار پوشش گیاهی از قبیل: اقلیم منطقه، سنگ مادر، ویژگیهای فیزیوگرافیک یا شکل زمین (شیب، جهت و ارتفاع از سطح دریا) برای ثبات و پایداری در آنها ضروری است (عصری ، 1373). گیاه دارویی سه جنبه کاربردی دارد: طبی، ادویه ای و عطری که برخی گیاهان در آن واحد دو یا سه جنبه را دارا میباشند.

ارتفاع روستا از سطح دریا به بیش از 2300 متر رسیده و علاوه بر اینکه به لطف این ارتفاع، شاهد آب و هوایی خنک و دلنشین در منطقه هستیم، گردشگران با مراجعه به روستای ناندل از چشم انداز زیبای دشت ها و کوه دماوند هم برخوردار خواهند شد. در انجیل، اشکیناز(سکائیان) و اسپ های ایشان بحیث دشمنان وحشت انداز بابلیان توصیف شده اند. اکثریت آنها از نقش های قشنگی تحسین میکنند که بامتداد نماهای شمالی و شرقی قصر مشهور اپادانای داریوش بزرگ (522- 486 ق م) قراردارند. در اینروزها اکثریت سرزمین سیستان متروک است. مخروبه های شاهانۀ پرسیپولیس باستان، پایتخت هخامنشیان پارسی بامتداد کنارۀ یک جلگۀ متروک درایران جنوبغربی قد برافراشته است.

اینها باید مربوط به هندو- ایرانی های عصر برونز صحرا باشد. مطابق اسناد نوشتاری، اولین سلطنت شرق نزدیک که باید با تازه واردان مقابل میشد، یورارتیان است. برای مراحل اولیۀ عصر آهن کوچوک تپه درازبکستان تاریخ 1100 ق م و برای طلا تپه درافغانستان شمالی تاریخ 1000 ق م داده شده است. حیوانات بسیاری مثل میمون و مار از درختان بالا میروند تا به نور خورشید رسیده و گرم شوند و سپس برای پیدا کردن غذا روی زمین میآیند. هان، یک مردم ازشمال کشور میآید، یک ملت عظیم از دورترین حصۀ زمین را تکان میدهد.

این رودخانه، با داشتن صدای آب و قرار داشتن در دل طبیعت، یکی از بهترین و عالی ترین گزینه هایی است که هر فردی می تواند از آن بازدید کند. به نظر میرسد چابهار در این سالهای اخیر بیشتر شناخته شده و تبدیل به یکی از بهترین مقاصد سفر در ایران شده است اما واقعیتاش این است که هرچه شما میدانید تنها بخش اندکی از این جذابیت است. توکو توکان شاید بهترین شناخته شده باشد ، زیرا بزرگترین گونه (تا 65 سانتی متر) است ، با منقار عظیم و رنگارنگ خود از میوه ها و دانه ها تغذیه می کند و تهاجمی نیست.

از شاهرود تا جنگل ابر راه زیادی نیست اما قسمتی از آن خاکی است. آ ـ انگلر به عنوان استاد جنگل شناسی دانشگاه پلی تکنیک سوییس توانست درمعرفی هرچه بیشتر این شیوه فعالیت کند و با تغییراتی شیوه فمل اشلاگ سوییسی (به فصل مربوط مراجعه شود) را ابداع کرد. روایت ستیزیاس (اما بدون مراجعه به بکتریائیان) با یک داستان بسیار معلومدار گفته شده توسط هرودوتس (مورخ یونانی) قابل مقایسه است که درنیمۀ سدۀ پنجم ق م نوشته است.

هرودوتس در کتاب چهارم تاریخ خویش گزارش طویلی در بارۀ سکائیان یوکراین و جنوب روسیه داده و او این روایت را با یک داستان در بارۀ منشای آنها شروع میکند. آنها هدایائی نمادین پیشکش نموده و باینترتیب وفاداری خویش و مردم خویش را ابرازمیدارند. این تصاویر، گروههای نمایندگان تمام قلمرو را نشان میدهد که مردان ملبس با لباسهای محلی خویش درمقابل شاه قراردارند. چیزیکه بسیارقابل توجه است، تعداد زیاد نمایندگان با تجهیزات و اسلحۀ ملبس اند که تا اندازۀ زیادی یاد آور کسانی اند که با سکائیان مشهور یوکراین و روسیۀ جنوبی پیوند دارند.

اندازۀ چوکات 28 در 36 متراست که از خشت خام مستطیلی ساخته شده و توسط یک دیواربا برجهای دایروی احاطه شده است. روستای کمدره دارای دو مسجد به نام های مسجد امام حسن مجتبی بالامحله و مسجد پایین محله معروف به شیردار پره و حسینیه امامزاده محمد که با توجه به فرسوده بودن بناء قدیمی در حال حاضر در حال ساخت بنائ جدید آن می باشند و در کنار آن سقاخانه ابوالفضلی به نام سقانفار موجود می باشد و همچنین وجود امامزاده عباس( علیه السلام ) که از نوادگان حضرت امام موسی کاظم (علیه السلام ) می باشد باعث خیر و برکت و همچنین شفیع مردم روستا می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید