مسیر دسترسی + عکس و راهنمای سفر – کجارو

خانه میرزا کوچک خان جنگلی را میتوان به عنوان یکی از موزههای تاریخ معاصر شمال و حتی کل کشور معرفی کرد. یکی دیگر از میوههای جنگلی که در جنگل ارسباران به فراوانی وجود دارد قرهقات (همان cranberry در انگلیسی) است که میوهای ترش مزه دارد و در کشورهای اروپایی از آن برای تهیه مرباهای نسبتا گرانقیمت استفاده میکنند؛ بعلاوه استفاده و دم کردن آن برای جلوگیری از سکته قلبی و رقیق کردن خون، توصیه شده است.

از آنجائیکه کاپیسای قدیمی درشمال کابل فعلی و در پای (جنوب) کوههای هندوکش قراردارد و میتواند با بگرام امروزی تشخیص شود، میتوان نتیجه گرفت که کوه های هندوکش در واقعیت توسط سکائیان کوچی یا نیمه کوچی اشغال شده بوده است. هرودوتس میگوید درجریان جنگ مشهور سالامیز در 480 ق م، وقتی یونانی ها پارسیان را شکست میدهند، کشتی های پارسیان توسط سربازان مورد اعتماد او، یا پارسی یا مادی و یا سکائی بدرقه (رانده) میشدند. آنها بحیث حاکمان بالفعل سرزمین، بدون شک عرصه های زیاد نفوس مسکون محلی ایرانی را بشمول مذهب زرتشتی آنها پذیرفتند. آقایان عظام البته هر کدام از ماها که در این محل شرف حضور داریم مختصراً میدانیم که مقصود از تشکیل این مجلس محترم و اجتماع آقایان علماء و وزراء و امناء و اعیان و تجار و اصناف در این محل چیست ولی محض اینکه نبت پاک و مقدس بندگان اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی خلدالله ملکه و سلطانه بطور شایسته مکشوف و معلوم باشد لزوماً باستحضار خاطر آقایان عظام میرسانم که چنانکه البته خاطر شریف همگی مسبوق است بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی خلدالله ملکه مصمم شدند که ابواب نیک بختی و سعادت بر روی قاطبه اهالی ممالک محروسه ایران باز شود و اصلاحات لازمه که باعث مزید استحکام مبانی دولت و خوشبختی ملت است بمرور بمواقع اجرا گذارده شود و چون این خیال شاهانه بدون همدستی و معاونت قاطبه اهالی ایران بآن طوری که منظور نظر معدلت اثر بندگان همایونی است انجام پذیر نمیشد رأی مبارک همایون شاهنشاه معظم بدان تعلق گرفت که مجلس شورای ملی از منتخبین طبقات معینه بطوریکه تفاصیل آن در دستخط مبارک از تاریخ چهاردهم جمادی الاخر مشروح است در دارالخلافه طهران تشکیل و تنظیم شود.

هرودوتس بدون شک بربنیاد منابع پارسیان میگوید ارتش دارای چندین قطعه بوده که بعضی ازایشان را میتوان با نواحی تشخیص داد که امروزافغانستان نامیده میشود. داریوش بطورموفقانه فاصله بین شمال و جنوب را ازبین برده و درحقیقت پدر و بنیانگذارامپراطوری پارسیان میشود. موجودیت یکتعداد مردمان واضحا قابل شناخت سکائیان دشتها و صحراهای شمال وشمالغرب دراین ساحه، نشاندهندۀ یک توضیح مبهم درمنابع قدیمی است. او در عین زمان با تقرر یکتعداد رهبران ماد در مقامهای مهم و باقی ماندن ایکبتانه بحیث یکی از پایتخت های امپراطوری، مورد قدردانی مادها قرارمیگیرد. وی افزود: موضوع جنگلها و پهنههای زیستی در زمان مسئولیتم در سازمان حفاظت محیط زیست اهمیت زیادی داشت و به عنوان کانونهای اصلی تنوع زیستی شناخته میشدند بنابراین طرح ادغام ارائه شد و حتی در یکی از کمیسیونهای دولت رای آورد اما با مخالفت جدی وزیر جهاد کشاورزی وقت این رای برگشت.

بر اساس نشریه ی زیست بوم طبیعت، تنها درباره ی گونه هایی از حیوانات که در جنگل بارانی زیست میکنند، در حقیقت، با اینکه جنگل های بارانی کمتر از 2 درصد از کل سطح زمین را پوشش میدهند، ولی این مکان شامل 50 درصد از گیاهان و حیوانات کره ی زمین هستند. عرایض بنده درباره وضع کنونی ارتش است. تخریب شده تقریباَ 45% هزار جریب زمین از بین رفته است. محمدحسن صبوری دیلمی، نگاهی از درون به انقلاب مسلحانه جنگل، ج۱، ص۵۳، تهران۱۳۵۸ ش. سپس در مورد این موضوع فکر خواهیم کرد که چگونه می­توانید از آنچه آموخته­اید در راستای دستیابی به هر آنچه که در زندگی خود به دنبالش هستید، استفاده کنید.

به گزارش ایرنا ، روحالله محمدی روز دوشنبه اظهارکرد: به منظور تعیین حریم حفاظتی و اعمال ضوابط قانونی برای سیمای بصری و متجاوزان به حریم استحفاظی منطقه و تقویت نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی به عنوان بازوان کمکی یگان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در پاسداری و صیانت و حفاظت از این میراث طبیعی اقدام به ثبت این جنگل شد. تنوع زیست بوم ها به چه عواملی بستگی دارد؟ نقش داریوش درتمام اینها چه بوده است؟

برخی از مناطق شمال غربی ایران، مناطق کوهستانی شمال ایران و شهرهای زاگرسنشین که ارتفاع آنها از سطح دریا زیاد است، آب و هوای خنکتری نسبت به سایر بخشهای ایران دارند اما تا به حال هیچ سازمان رسمی ملی یا بینالمللی آماری در این زمینه ارائه نکرده است. این حقیقت که هرودوتس دراینجا نام ساکاها را استعمال میکند، نسبت باینکه یونانی ها آنها را “سکائیان” میگویند نشاندهندۀ اینستکه این یک وامگیری مستقیم ازمنابع پارسی بوده و آنها را میتوان با ساکا هیماورگه، “ساکاهای استعمال کنندۀ هوما؟” منابع هخامنشی پارسی تشخیص داد.

نام ساکا هیماورگه (بطورتصادفی)، هنوزهم در وادی منجان در مرکزبدخشان زنده نگهداشته است. واهیازداتا بزودی قسمت اعظم نوار جنوبی فلات ایران را تحت کنترول میآورد، از پرسیس درغرب تا اراکوزیا و وادی کابل درشرق. در عین زمان میدانیم که طبقۀ حاکم قسمت اعظم ایران شرقی و بخصوص شمالشرق، متشکل از اولادۀ مهاجمین سکائی از اوایل هزارۀ اول بودند. آنها نشان میدهند که بخصوص شمال افغانستان با کانالهای توسعه یافته به عمق اطراف و محلات، یک ساحۀ فوق العاده پربار و تولیدی بوده است. ضمنا بنده استفاده میکنم از موقع و یک نامه و تلگرافهایی از در جز به بنده رسیدهاست راجع به بیمارستان در جز که از پول مردم و کمک و عطیه ملوکانه ساخته شده و دو سه سال است ناقص مانده و هیچ استفادهای از آن نمیشود بنده خواستم اینجا یادآوری کنم ضمن عرض تشکر از اقدامات هیئت مدیره جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و زحماتی که حقیقه کشیدهاند برای ساختمآنهایی که متجاوز از هزار خآنهاست برای رعایا و شش باب دبستان وشش باب حمام و ساختمآنهای دیگری که در مدت کوتاهی ساخته شده و ساختمآنهای دیگری که در مدت کوتاهی ساخته شده و آقای ویژه رئیس اداره کارگزینی مجلس شورای ملی که متصدی این کار بودند واقعا زحمات قابل تقدیر و تقدیسی کشیدند که بنده از نزدیک شاهد و ناظر بودهام ضمنا از مقام ریاست استدعا میکنم که بپاداش زحمت و خدمات ایشان قدر دانی بشود وتشویق و کمکی بشود از طرف جمعیت شیر و خورشید هم البته از ایشان قدردانی خواهد شد، مطابق تلگرافات و نامه هایی که به بنده رسیده از طرف مردم در جز و بخصوص رعایایی که از زلزله آسیب دیده بودند ماموریت دارم که تشکرات آنها را به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و ریاست عالیه جمعیت شیر و خورشید سرخ تقدیم کنم وضمنا استدعا میکنم که از محل وجوه اعاناتی که جمع آوری شده بود برای زلزله زدگان در جز و افراد ملت ایران از تمام نقاط کشور با کمال سخاوتمندی و جوانمردی کمکهای شایانی کردند مجلس شورای ملی هم کمک کردند و مبلغ متنابهی ازآن اعانات موجود است از آن محل کمک بفرمایند که بیمارستان آن جا زودتر تکمیل شود و مورد استفاده قرار بگیرد.

هرچه سریعتر خط مونتاژ کار کند، پول بیشتری به دست میآورد. دلیل اینکه بر روی جنگل کومی، نام ویرجین را گذاشتند این است که جنگل کومی واقع در روسیه، بزرگترین جنگل دست نخورده اروپا می باشد که نزدیک به 20000 کیلومتر مربع مساحت دارد هرچند در سال های اخیر، به دلیل استخراج طلا و ورودهای غیرقانونی، مورد تهدید قرار گرفته است. حفاریها تعداد زیاد تاسیسات شهری، دهکده ها، شبکه های آبیاری و آثار دیگر را در اختیارما قرارداده است.

صد ها سنگ این چنینی در جنگل های آمازون وجوددارد. در گذشته این جنگل را با اسمهای «آرازبار»، «ارسبار»، «قراچه داغ» و «قره داغ» هم میشناختند. شرکت آمازون اخیرا یک ساختمان اداری به شکل چند کره به هم پیوسته را در سیاتل افتتاح کرده و 40 هزار گیاه از 400 گونه گیاه مختلف را در آن جای داده تا فضایی شبیه به جنگلهای مناطق گرم و پرر باران ایجاد نماید. فرستادن یکی ازآنها به ارمینیا شاید یکی از این گزینه ها باشد. شاید نگرانی اولیۀ داریوش از بین بردن هرچه زود ترایشان باشد. زنان قبایل وحشی آمازون، قبیلهای از زنان جنگجوی ترک بودند که هیچ مردی را به قبیله راه نداده و برای خود ملکهای جنگجو داشتند که ملکه قدرت سیاسی نظامی قبیله را در اختیار داشت.

آنها محلات را کنترول مینمودند، در حالیکه قبول داشتند شهنشاه ایشان در دوردست های پرسیپولیس قرار دارد. چون عشایرایشان برقسمت اعظم شمال افغانستان و ماحول آن تسلط داشتند. به گفته مسئولان برزیل، قاچاقچیان چوب که به صورت غیرقانونی به قطع درختان مبادرت میکنند شبانه به عملیات کمین علیه این فعال برزیلی مبادرت کردند و او را در شمال شرق برزیل به قتل رساندند. در همین منطقه بود که بابک خرمدین علیه معتصم شورش کرد و به یکی از قهرمانان ملی ایران تبدیل شد. مسیری زیبا، با کوههایی رنگارنگ و درههایی پوشیده از درختان تنومند، رودخانههایی خروشان، آبشارهایی کوچک، اما سرزنده و روستاهایی زیبا و دیدنی که نظر مسافران را به خود جلب خواهد ساخت.

دیدگاهتان را بنویسید