دانلود مستند خطرناکترین حیوانات روی زمین : جنگل آمازون

جنگل دالخانی یا دالیخانی علاوه بر اینکه مکان بکری برای پیادهروی و کمپ زدن است، با ارتفاع ۸۰۰ متر جنگلی نیمه مرتفع به شمار میرود و برای علاقهمندان به کوهنوردی در جنگل گزینه بسیار خوبی محسوب میشود. امیر نصر بن محمد سامانی هنگام سفرش جانب بخاراآنقدردلبسته زیباییها طبیعی بادغیس گردید که با تمام شوکت ودبدبه شاهانه اش چهار سال در آنجا توقف کرد و نمیتوانست ازمحیط آن جدا گـردد تا اینکه اراکین دولتش از استاد ابو عبدالله جعفر بن محمد رودکی تقاضا نمودند تا چارهای بیاندیشد که سلطان راهی بخاراگردد.همان بود که رودکی این قصیده راسروده ودر حضورامیرخواند. طلبهها گفتند: ما از شما جدا نشویم و مردم را هم نگزاریم بروند و بازارها را باز کنند.

راهبان از اين جراءت بسيار شگفت زده شدند و از بودا پرسيدند: (تو مى گويى برهما هنگام آفريدن جهان مردم را به طبقات گوناگون تقسيم نكرده است ؟ این باشنده در ادامه گفت: از یک طرف مقامات امریکایی با طالبان در حالت مذاکره استند و از طرف دیگر طالبان همچو جنایتی را انجام میدهند مردم باید بدانند که طالبان جنایتکار اند و هرگز آماده صلح و آشتی نیستند و به جنایات خود ادامه می دهند. جنگلهای ارسباران که گویی بهشت گمشده آذربایجان است با مناظر بدیع و زیبای خود هر انسانی را شیفته خود کرده و در دنیای چشمنواز خود غرق می کند.

این فرضیـه ازنقطۀ نظر تاریخی بسیـار جالب است، چون مـیتواند این پیشنـهاد را تقویـه کند کـه پشتو را حتما بحیث یک زبان ایرانیـان شمالشرقی تقسیمبندی نموده و یک تاریخ تقریبی به منظور معرفی پشتو درون ایران شرقی بدست آورد. سالیان سال است که این روستا گردشگران داخلی و حتی خارجی زیادی را به سوی خود و طبیعتا استان مازندران جذب کرده است اما همه اینها صرفا بصورت کاملا اتفاقی و یا تبلیغ دهان به دهان بوده است و هیچ برنامه مشخصی برای معرفی این مکان بکر گردشگری از طرف مسئولین زیربط انجام نگرفته است. همچنین با توجه به نظراتی که کاربران در اپلیکیشن نشان به این مکان دادهاند میتوان گفت این فروشگاه یکی از کتاب فروشیهای خوب این منطقه میباشد.

مشهورترین ساحه عصر برونز در سیستان ایران، شهرسوخته است که توسط باستان شناس ایتالوی در اواخر سالهای 1960 و 1970 مورد کاوش قرار گرفته است. جنگلهای ارسباران که به دلیل تنوع حیات وحش، موزه حیات وحش ایران لقب گرفته است اما چه فایده که روزی قرار بر این بود که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شود، هرچند تاکنون در این انتظار به سر میبرد.طی گزارشات و مصاحبههای انجام گرفته، قطع درختان را مربوط به باغهای اطراف این منطقه دانستند اما این روزها فضاهای مجازی، میزبان تصاویر متعددی از قطع درختان جنگلی ارسباران و حمل آنهاست.

چالدره ۹۴ هکتار مساحت دارد و در اطراف آن آثاری از قلعههای باستانی، آبانبارها و دیگر بناهای تاریخی دیده میشود. زیوس یونانی درپهلوی اهورا مزدای ایرانی و ویشنوی هندی دیده مـیشود. نفوس بومـی ایرانی توسط شـهزادگان گریک/مقدونی رهبری مـیشود کـه همچنان باعث تسلط سرزمـین های اصولا هندی درجنوب هندوکش مـیگردد. او(زن) بنحوی تصویرشده کـه قابل مقایسه با زیوس نشسته درون بالای یک تخت هست اما علاوه نمودن یک فیل ویک چایتیـا (معبد هندی) افزود کنندۀ یک فضای مشخص هندی است. بدنبال تنظیم دوبارۀ داخلی امپراطوری چین، سربازان چینائی بزودی فشار بالای قبایل کوچی زندگی کننده بامتداد مرزها را شروع مـیکنند.

درپهلوی نامـهای خدایـان عمدۀ یونانی مانند اپولو، ارتیمـیس، اتینا، دایونیسوس، هیلیوس، هیراکلیس، زیوس وغیره کـه در بالای سکه ها و درکتیبه ها ذکرشده، کوشش بعمل آمده که تا این خدایـان یونانی با خدایـان محلی ایرانیـان تشخیص شوند. این منطقه از شمال کوه قوشا داغ در جنوب شهر اهر تا رود ارس گسترده شده. این پیش آمد باستواری کوشندگان افزود، و باز کسانی از شهر بایشان پیوستند. در اواخر دههی ۱۹۸۰، آتشی مواج از شهر شمالی بلم به ایالتهای پارا، ماتو گروسو، روندونیا و اکری رسید.

این تعویض که یک پروسۀ درازمدت است، در واقعیت هنوزهم ادامه داشته و بگمان اغلب، موازی به انکشاف پشتونها بحیث یک قوم صورت میگیرد. در این منطقه روستایی هم به نام ابر قرار دارد که فاصلهای ۱۲ کیلومتری با این جنگل دارد. شبها بعد از پیادهروی طولانی که در کل روز داشتم، سعی میکردم دور از آب آتشی برپا کنم. امروزه تاثیر جنگل زدایی در تبادل بخار آب و کربن دی اکسید میان اتمسفر و سطح زمین، بزرگترین نگرانی مرتبط با سیستمهای آب و هوایی است.

این وضعیت در هایتی در مقایسه با جمهوری دومینیکن بهترین مثال از نقش مهمی است که جنگلها در چرخه آب ایفا میکنند. کیامکى و سلطان جهان و آبهاى گوارایش و هم از جهت تاریخى به علت سابقه آبادانى و اهمیت سوقالجیشى آن، در دوران سلجوقیان، مغول، صفویه و جنگهاى ایران و روس یکى از مهمترین روستاهاى آذربایجان است. از جنگلهای خالی از سکنه شد. بایشان عرض کردم که آقای حشمت الدوله مطالب را به بنده رساندند گفتندچون آقایان تشریف میآورند دربار بایشان عرض کردم من متاسفانه در این دعوتهایی که در این دولت و هر دولتی که میشده من اصلا شرکت نمیکردهام یا موضوعی بوده مربوط به یک کمیسیونی که بنده مجبور به شرکت میشدهام من اصولا متاسفانه مادامی که مجلس بمن ماموریتی ندهد بنده در دربار و در این جلسه شرکت نخواهم کرد بعدرفته رفته صحبت از شدت اختلاف بین دربار و دولت شد و بنده حقیقتا اختلافات را بهر کیفیتی بهر شکلی در حال حاضر مفید نمیدانم و وظیفه خودم میدانستم که جلوی ضرر در هرکجا که بگیریم منفعت است جلوی اینکار را بگیرم از آقای حاج سید جوادی همکارمحترم و پسرعموی گرامم خواستم که شما با قرآن یک تفالی بزنید و ببینید اگر من اینکاررابکنم میتوانم عملی انجام بدهم و رفع این اختلاف را بکنم ایشان قرآن را بازکردند این آیه آمد (فسجدالملائکه کلهم الاالابلیس) حالا راجع به ابلیس این قضیه کی بوده (حاج سیدجوادی – پیدامیشودآقا) چون خیلی صحبت شده ولی تاریخ و آیه نشان میدهد که ابلیس کی است (عبدالرحمن فرامرزی – مستثنای منقطع است) بنده خواهش کردم در جلسه همکاران گرامی هم تفقد فرمودند لطف فرمودند و واقعا مجلس علاقه دارد که این اختلافات رفع بشود و کشمکش نشود بنده در این موقع اقلیت و اکثریت نمیشناسم همه را هواخواه مملکت میدانم (صحیح است) امیدوارهستم که همه موفق بخدمت به مملکتان بشوند من هیچکس را خیانت پیشه نمیدانم ممکن است اشخاصی اشتباه بکنند امیدوار هستم که خداوند همه را از اشتباه مصون بدارد زیرا انسان جایزالخطا نیست (عدهای از نمایندگان – هست) ببخشید هست معصوم نیست چون معصوم نیست خطا خواهدکرد ولی آقا اگرخطایی از تو سرزد در پشیمانی گریز.

کسی که نامش در بسیاری از جاهای مختلف ایران به چشم میخورد و همان طور که از نام این کلات پیداست، آن هم نامش را از نادر شاه گرفته است. همچنین یکی دیگر از خوبی های سریلانکا این است که فرقی نمیکند در نیمه اول سال ازدواج کنید یا در نیمه دوم سال، تعطیلات ماه عسل ساحلی در سریلانکا فراوان است. جنگلهای بکر آمازون، از مخوفترین مکانهای دنیاست که راز و رمز زیادی را در دل خود پنهان کرده است. خواجه نصیر طوسی در سال ۱۳۷۰ جایزه کتاب سال را از آن خود کرد. زنجیرههای غذایی را در شکل زیر پیدا و آنها را رسم کنید.

بآنـهم تاریخ هرگزبطوردقیق تکرارنشده و بالاخره پارتیـان دراثر نبوغ نظامـی مـیتراداتیس 2 (123- 88 ق م) نجات مـییـابد، اوقوتهای پارتیـان را جمع آوری نموده و خطرات عظیمـی را کـه بصورت ناگهانی بامتداد مرزهای شمالشرقی و شرقی پیدا شده بود، دفع مـینماید. زندگی مذهبی درون ایران شرقی بعد از آمدن یونانیـان، مثل جاهای دیگر، بواسطۀ عقاید یونانی و محلی، و سنکریتیزم این دوعنعنـه مشخص مـیشود. جالبترین توضیحات توسط (سُر) هارولد بیلی داده شده کـه نام اسیوی را با اوسیتی های قفقاز فعلی ربط داده کـه هنوز بیک زبان ایرانیـان شرقی صحبت نموده و بصورت عام بحیث اولادۀ گروه سکائیـان آسیـای مـیانـه مدنظرمـیباشند.

اثرات توپ- برفی نمـیتواند بسیـارمتفاوت ازگفتارهرودوتس باشد وقتی او صدها سال قبل درون بارۀ منشای سکائیـان و کایمـیریـان صحبت مـیکند. اینجا درون سدۀ دوم مـیلادی (با اتکا بـه منابع قدیمـی)، پتولیمـی جغرافیـه نگار باستان، سرزمـین هندو- سکائیـان را تعین مـیکند. نام آنـها بسیـار پسان توسط دانشمندان غربی به منظور توضیح یک زبان هندو- اروپائی (اما نـه ایرانی) بکار رفته کـه درغربی ترین حصص چین درجریـان نیمۀ دوم هزارۀ اول مـیلادی مروج بوده است. می باشد و مهم ترین انواع درختان پارک جنگلی النگدره را افرا ، بید ، بلوط ، توسکا و…

گونه ای دیگر باعث سیاه شدن رنگ کاشی های حمام می شود و گونه های دیگر قارچ موجب بیماری می شوند و برخی دیگر به عنوان دارو مصرف می شوند و بعضی نیز باعث پوسیدگی چوب یا رویش دوباره ی گیاه می شوند. مذاهب محلی ایرانی بشمول زرتشتیزم به منظور مقاصد حاکمان محلی با بودیزم رقابت مـیکند. بیلی بارتباط پسیـانوی، رابطۀ با پشتونـهای فعلی پیشنـهاد مـیکند. بارتباط ساکارایلوی یـا ساکارایکوی، مطابق منابع دیگر، هویت آنـها هنوزهم مورد مناقشـه است، اما نام آنـها رابطۀ ایشان را با ساکاها یـا سکائیـان نشان مـیدهد.

مطابق منابع چینائی، آنـها درمسیر خویش، سای ونگ را شکست مـیدهند، یک قبیله ایکه نام آن بازتاب دهندۀ ساکا ها بوده و درمسیرپیشروی آنـها بطرف جنوب رانده مـیشود. مطابق مولفین قدیمـی، طورمثال، آنـها منحیث شاه سازعمل مـیکنند، وقتی در78 ق م، شـهزاده پارتیـان، سیناتروسیس را برتخت مـینشانند. آنـها متعاقبا با امپراطورجوان پارتیـا درایران امروزی مواجه مـیگردند. با عقیم شدن حرکت ایشان بطرف غرب توسط پارتیـان، گروههای بزرگ تازه واردان بطرف جنوبغرب و جنوب افغانستان روی مـیآورند، جائیکه بنام ساکا- ستانـه، “سرزمـین ساکاها”، سیستان امروزی یـاد مـیشود.

دیدگاهتان را بنویسید