تخریب وسیع جنگلهای آمازون در برزیل و تاثیرات نامطلوب حاصل از آن – زومیت

اگر پس از دیدن دریاچه سد میجران بهجاده اصلی بازگردید و مسیر را ادامه دهید به پارک جنگلی دالخانی میرسید. از آن راه اگر بروید بعد از نیم ساعت به درهٔ «اژدر» میرسیم، که تاکنون احدی از آنجا جان خودرا زنده بهدر نبرده. شانزده سرزمین ویدیودات در یک نیم دایره وسیع بدورکوههای مرکزی افغانستان قراردارد. لیست با سرزمین سغدیای قدیم (اطراف بخارا و سمرقند) ادامه مییابد. فقط حواستان باشد که این رستوران ممکن است کمی شلوغ باشد پس بهتر است قبل از رفتن به آن با همسرتان سر منتظر ماندن در صف این رستوران به توافق برسید!

در اینجا هیچگونه اشارۀ به مادها و پارسها نشده و لذا نشاندهندۀ اینستکه دریک دورۀ قبل ازظهورمادها (درحدود 650 ق م) تصنیف شده است. این جنگل در عین حال زیستگاه برخی از قدیمیترین گونههای گیاهی بر روی زمین نظیر Psilopsida و Lysopsdia است و از این جهت یکی از مهمترین مناطق جنگلی جهان به حساب میآید. بعلاوه، هرودوتس مورخ یونانی میگوید درسدۀ پنجم ق م، مردمان گندهارا که در وادی کابل و مناطق شرقی آن قراردارد، ازجنگ افزارسکائیان استفاده میکردند.

در این روش که به زبان محلی correntao نامیده میشود، از دو تراکتور استفاده میشود و زنجیرهایی به آنها بسته شده که هرچه در مسیر باشد را پاکسازی میکند. هیئت ها ملبس با لباس محلی بوده ومحل ایشان نیزدرپائین آنها نوشته شده است. گفتنی است که قارچ دنبلان نوعی قارچ زیرزمینی است و واژه دنبلان نیز در ترکی بهمعنای “متورم” یا “بالا آمده” است و از آنجایی که این قارچ در زمان رشد، خاک روی خود را بالا میبرد، افراد از این نشانه قارچ مذکور را پیدا میکنند. رنگ پوست این قورباغه ها بسیار درخشان است و همین نشان دهنده ی هشدار به شکارچیان و عابران می باشد و نباید گرفتار فریب پوست زیبای آن ها شوید، اگر کسی سعی کند آن ها را بگیرد سم موجود در پوست آن ها به سرعت باعث تهوع، تورم، فلج عضلانی و در نهایت مرگ می شود.

در انتهای جاده به روستای زیبای بلیران میرسیم که به عنوان منطقه شماره دو نمونه گردشگری معرفی شده است. ارسباران جایی است که از نظر تنوع جانوری هم واقعا منحصر بفرد و حیرت آور است و دقیقا به همین دلیل مورد دستبرد افراد شکارچیان غیر قانونی و افراد سو استفاه چی بوده است و به همین خاطر در سال 1350 به عنوان منطقه ی حفاظت شده معرفی شد. غلاتی مانند گندم، جو و ذرت نیز در این ولایت برای مصارف خانگی تولید میشوند، در حالی که حبوبات و زیره به عنوان محصولات فروش کشت می شوند. بنابراین دراین فضای موجود ابزار ترویج وآموزش می تواند در کاهش اثرات تخریبی به محیط زیست نقش اساسی ومهمی داشته باشد .

چشمه­ های فراوانی در جنگل ابر موجود است که از دل زمین به بیرون جوشیده ­اند و هرکدام به زیبایی ­های جنگل ابر سمنان افزوده ­اند. طورمثال، بخدی که نام چهارم لیست است، با ناحیۀ بکتریای باستان در اطراف بلخ فعلی در شمال افغانستان تشخیص میشود. هرویوا که نام ششم است، میتواند به آریای قدیم ربط داده شود. موضوع طراحی آموزشی علوم تجربی ششم ابتدایی موضوعی است که در رابطه با آن پژوهش های زیادی نگارش می شود. تجربیت نشان داده است که معمولا در شرایط خوب و طبیعی فقط ده درصد تعداد اولیه به مراحل بعدی رشد ( شل گروه ) می رسند .

وی با اشاره به صعب العبور بودن منطقه حریق خاطر نشان کرد: نیروهای حفاظت منابع طبیعی با تجهیزات در محل حاضر هستند و برای مهار بخشی از حریق اقدام کردند و اقدامات برای مهار کامل ادامه دارد. زیرا بهدلیل لایه ضخیمی از ابر که اغلب اوقات در منطقه وجود دارد، امکان خشک کردن این میوهها زیر نور خورشید وجود ندارد.قرهداغ مکتبی در زمینه موسیقی سنتی دارد که عاشیقهای آن (نوازدگان این منطقه) بیشتر هماهنگی با طبیعت ویژه قرهداغ پیدا کردهاند. میان این همه دیدنی آمل که شما هم حتما اسم خیلی از آنها به گوشتان رسیده جاهایی وجود دارند که با وجود نزدیک بودن به پایتخت و طبیعت بکرشان؛ اما هنوز هم بسیار ناشناخته هستند.

مارماریس؛ به طبیعت نزدیک باشید. منابع شرق نزدیک از سدۀ هفتم، قبل از سقوط امپراطوری آشور تصدیق میکند که در آنزمان درکوههای غرب فلات ایران، سکائیان از نزدیک در امور مادهای قدیمی ذیدخل بودند. اینها مردمان سرزمینهای اند که مطابق منابع یونانی وشرق نزدیک سده ها قبل توسط کایمیریان و سکائیان مورد هجوم قرارگرفته بودند: کاپادوکیا (ترکیۀ شرقی)، ارمینیا و مادها. فصل اول آن دربرگیرندۀ لیست 16 سرزمینی است که مطابق متن توسط خدای عمدۀ زرتشتیان، اهورا مزدا آفریده شده است. موضوع دلچسپی که درآغاز فصل اظهارگردید اینستکه گروههای دیگریکه بطور مستقیم بحیث سکائیان شناخته نمیشوند، عین لباس را پوشیده اند.

هر دو نویسنده شاید بدون درک آن، منابع مختلفی را بکار برده اند تا عین مردم یعنی سکائیان شرق را توصیف کنند. بعد یکتعداد سرزمین ها در جنوب افغانستان فعلی (بشمول اراکوزیا در اطراف کندهار) را نام برده و با یکتعداد سرزمین های واقع درشرق کوهها تا وادی اندوس بپایان میرسد. این نوار از کاپادوکیا درشرق ترکیۀ فعلی، ازطریق ارمینیا و مادها تا سرزمین های شرق، بشمول پارتیا در اطراف عشق آباد فعلی؛ ارییا در اطراف هرات فعلی؛ بکتریا درشمال افغانستان؛ سغدیا دراطراف سمرقند وبخارای فعلی و خوارزمیا درجنوب بحیرۀ ارال امتداد دارد. اما مردمان ساحات دورتر شرق، سرزمینهای که حالا درداخل مرزهای افغانستان فعلی و ماورای آن قراردارند نیزعین لباس را پوشیده اند.

درساحات دیگرفلات، طورمثال در جنوب و نهایت شرق، نفوذ سکائیان شاید دراول بسیارکم بوده باشد. بارتباط افغانستان تمام اینها بدین معنی است که تا 500 ق م شمال کشورنسبت به جنوب و جنوبشرق بیشتر سکائیزه شده است. نقطۀ مهم اینستکه سکائیزه شدن فلات یک پروسه بوده است. گروههای هندو- آریائی که درامتداد کناره های شرقی فلات مقیم شدند و ایرانیزه سازی سرزمینهای آنها حالا با نفوذ افزایشی ازجانب حاکمان سکائیان ملحق شده است. مرد خردمند، نخست یاد شاه کرد و ازو خشنودیهایی نمود، ولی گفت که او بیمار است و سخنان ما را باو نمیرسانند. او متعاقبا به “پارسی” بودن متهم میشود.

بازهم چیزدلچسپ نقوش پرسیپولیس درپایتخت هخامنشی پارسی است. نوار جنوبی شامل قسمت اعظم کنفدراسیون پارسها (ایران نیز) در جنوبغرب ایران و تعداد دیگری میشود که بصورت عام توسط هرودوتس بنام پکتیان یاد شده است. این نیز در مجسمه های باصطلاح داریوش دیده میشود که درشوش، جنوبغرب ایران در 1972 یافت شده است. همچنان نمایندگان (هیئتهای) نقوش پرسیپولیس از درنگیا در جنوبغرب افغانستان و از اراکوزیا در جنوب افغانستان نیز لباس سکائیان دارند. چیزعمده اینکه نوارسکائیان “شمالی” طوریکه بربنیاد نقوش پرسیپولیس تشخیص میشود، قسما در جنوب و شرق افغانستان با گروه پکتیان “جنوبی” که توسط هرودوتس توضیح شده، تفاوت دارد.

درواقعیت، او میگوید که آنها تسلیحات “بکتریائی” داشتند. او گفت که مفاد بیشتر جنگلات پسته به مردم میرسد؛ اما در ساحات که امنیت نیست، گروه طالبان از حاصلات پسته استفاده کرده برای خود تجهیزات نظامی خریداری میکنند. نقطۀ عطف زمانی بوجود میآید که کمبوجیه، پسر کوروش و جانشین او در 522 ق م میمیرد. سکائیان دراکثریت ساحات آخرین کسانی اند که با تحرک و قدرت عالی به منطقه آمده وطبقۀ حاکم را تشکیل میدهند. نقوش پرسیپولیس لباس سکائیان را نشان میدهد در حالیکه هرودوتس چیزکاملا متفاوتی را توضیح میدهد. نقطۀ مهم اینستکه هیئت هرایوتیش (اراکوزیا، اطراف کندهارفعلی) ملبس با یک لباس گشاد دراز و بسیار متفاوت از لباس سکائیان نشان داده شده با لباس هیئت های اراکوزیان در نقوش پرسیپولیس و بسیارمتفاوت ازلباس سکائیان توسط هیئت های دیگر درعین مجسمه است.

این موضوع درنقوش پرسیپولیس و تاریخ هرودوتس باثبات رسیده است. محمدعلی گیلک، تاریخ انقلاب جنگل، ج۱، ص۲۳۸ـ ۲۴۱، رشت۱۳۷۱ ش. ۱۴۴. ↑ محمدعلی گیلک، تاریخ انقلاب جنگل، ج۱، ص ۴۹۹ـ۵۰۱، رشت۱۳۷۱ ش. قدم زدن بر کف چوبی ایوان و اتاقهای خانه میرزا کوچک خان و همچنین اطلاعات در خصوص آن زمان و تماشای وسایل مربوط به شخص میرزا کوچک خان جنگلی، به تنهایی میتواند یک سفر تاریخی جذاب به دل تاریخ استان گیلان باشد.

دیدگاهتان را بنویسید