افغان ها، فصل ١ تا ١٤

در پارک جنگلی النگدره گلستان امکانات مناسبی برای رفاه حال گردشگران تعبیه شده است. ائل گلی در دورهی صفویه بزرگترین منبع ذخیرهی آب برای آبیاری باغهای اطراف تبریز بود. اما در میان جاهای دیدنی آمل، مسجد جامع شهر به عنوان جذاب ترین بنای تاریخی شناخته می شود چراکه جزء قدیمی ترین مساجد ایران بوده و قدمتش هم به دوران صفویه برمیگردد. امامزاده عبدالله در میان معروف ترین امامزاده های ایران است و همواره افراد بسیاری هستند که در سفر و بازدید از جاهای دیدنی آمل، به فاصله 5 کیلومتری شهر می روند تا وارد جاده امامزاده عبدالله رفته و از آرامگاه ایشان بازدید کنند.

یکی دیگر از دلایل اینکهاز جنگل های آمازون به ترسناکی نام برده می شود بخاطر همین آمار قربانیان میباشد. تلاش او بدین منظور است که با آنها آشنا شود؛ بطوریکه احساس دشمنی در این اشخاص پدیدار نشود و تضمینی برای بقای خودش در جنگل داشته باشد. رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری با تأکید بر اینکه حداکثر تلاش برای حفاظت از این عرصه ها صورت می گیرد، گفت: بر اساس آمارهایی که ما داریم و ارزیابی های دقیقی که انجام شده در طول 60 سال گذشته تقریبا 15 هزار هکتار از عرصه های جنگلی ما کاهش پیدا کرده است که بخش عمده آن به دلیل توسعه شهرها بوده و مقداری هم تصرفات غیر قانونی اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده که پرونده دارند و پیگیری می شود.

شما عزیزان از سراسر کشور میتونید به صورت آنلاین از سایت انتشارات جنگل خرید کنید و از دو طریق سفارش خودتون را دریافت کنید. چنین مهاجرت های سالانه باعث میشود که مردم افغانستان از چراگاه های مرتفع کوه ها بهره برادری نموده واین طریقه دیگری است برای مردم افغانستان که زمین های خویش را افزایش دهند. اینجا از چندین هزار سال پیش زندگی چریان داشته و از جاده های زیبای ایران به شمار میآید. مورد برجسته دیگر در این راستا، کتاب «ائل دایاقینا سلام» عباس بارز است، که در سال ۱۳۴۶ توسط مؤسسه مطبوعاتی یزدانی چاپ و منتشر شدهاست. ترجمههای لاتین و یونانی آن کتاب بعدها در سدهٔ ۱۴ پایهٔ داستانهای آسوپ نوشتهٔ یک راهب بیزانسی را تشکیلداد.

چه رنگهایی را می ­توانید ببینید؟ مسیر جنگل نوردی ما هر چه باشد، باید آن را بر روی نقشه کاملا مشخص کنیم. پشتونها را بصورت عام درهند و پاکستان بنام پتان یاد میکنند که یک گروه قومی مشخص بوده و تعداد آنها درسالهای 2000، حدود 20 ملیون تخمین شده است. تعداد کوچی های افغانستان در1979 حدود یک الی دو ملیون تخمین شده است. این اثرهمچنان دربارۀ یک دهکده درنزدیک جلال آباد کنونی نام میبرد، جائیکه سلطان محلی آن تعداد زیاد زنان هندو، مسلمان و افغان دارد.

از زمان محمود غزنوی دراواخرسدۀ دهم، معلومات دربارۀ افغانها بیشترمیشود. زیرا دیروز میانهٔ یک دسته از آنان، با سربازان و قزاقان کشاکش رو داده بوده. این موضوع فقط از اواخر قرون وسطی ببعد روشن است، باوجودیکه این نام بطورتخمینی با پسیانوی متذکره درمنابع کلاسیک ربط داده میشود. از اینجا به بعد ماجرا طور دیگری پیش میرود. این عبارتی بود خواستم تکمیل کنم فرمایشات آقای دکتر معظمی را و جریان تاریخی این گزارش هشت نفری و ملاقاتهایی که شده بود و بعد بنده سه فرمول تهیه کردم که بخط بندهاست روی مارک وزارت دربار وقتیکه این سه فرمول را شروع کردیم به بحث کردن حقیقت قضیه این است که بنده دیدم که شاه مملکت آقا یک مقام شامخی دارد مورد احترام است مورد تجلیل است اگر با حضورایشان ما بحث کنیم ممکن است یک بیانی ایشان بفرمایند که ما صورت ظاهرنتوانیم ایشان را متقاعد کنیم و تصور شود که ما مقاومت میکنیم در مقابل ایشان بنده یک استدعایی از ایشان کردم و آن این بود که اعلیحضرت همایونی بما اجازه بدهند که از این اطاق خارج شویم و در اطاق دیگری بحث کنیم و فرمولی تهیه کنیم و بعرض برسانیم و این سه فرمول را تهیه کردیم با خط بندهاست و خود اعلیحضرت از اطاق تشریف بردند بیرون ما این فرمول را تهیه کردیم بعد دادیم خدمت آقای قائم مقام ایشان بردند حضور اعلیحضرت اعلیحضرت فرمودند که چون من اظهار اعتماد به هیات هشت نفری کرده بودم همان که نوشته شده قبول میکنم و هیچ تغییری درش جایزنمیدانم این بود که بنده چون این یک سند تاریخی بود حفظش کردم تا بامروز که بدهم به مجلس در هر حال متن گزارش این است (بتاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۳۱) ساحت مقدس مجلس شورای ملی.

هرچه در مدرسه از تصورات و آرزوهای آیندهٔ او شنیده بودم به اکثر آنها نایل شده. پس از جمعآوری و هماهنگسازی دادهها، نوبت به هممقیاسکردن دادهها (Data Scaling) میشود. مسیر آبگرم از میانرود به سمت راست امتداد دارد، که پس از روستای میانرود و عبور از رودخانه به روستای کرن و سپس از مزرعه ای بنام اشیتاز گذشته و با حدود دو ساعت و نیم کوهپیمایی به آبگرم سه هزار رسیده. آلمان نیز از این حرکت متحده اندازهٔ خود را گرفت.

نمایندهٔ حبلالمتین نزد اینان رفته و خواستشان را پرسیده و بگشادی برای روزنامه نوشته. بهترین زمان برای دیدن صحنه خارقالعاده ابرها از اردیبهشت تا اوایل مهر ماه و درست هنگامی است که در گرگان هوا ابری و در شاهرود هوا آفتابی باشد. مطابق متن ها، این گروه قسمتی از یک موج بزرگ مهاجمین عمدتا سکائیان ایرانی بودند که در اواخر سدۀ دوم ق م ازطرف شمال به حصص شرقی فلات ایران رخنه کرده اند. دشمن عمدۀ او رهبر سکائیان محلی، سپیتامینز است که قرارگاه او در جلگه های قراقوم قراردارد. مطابق متن، این دهکده احتمالا در نزدیکی های گردیز(درشرق غزنی) واقع است.

1- وسایل مخابراتی -وسایلی که به این منظور به کارمیرود عبارت اند از تیلفون ، ودستگاه های فرستنده (رادیو ) چنانچه توسعه شبکه تیلفون به حدی رسیده باشد که از مراکز عمومی تیلفون ، واقع درآبادی های مجاور جنگل میتوان بامراجع مربوط تماس گرفت. در منطقه تماشایی ارسباران و در ارتفاعات کوهستانی آذربایجان شرقی، یکی از دژهای تاریخی ایرانی واقع شده است. استعمال آنها قبل از اواخر سالهای 1970 رو به کاهش بوده است.

آنها اکنون تقریبا بطورمساویانه درهردوجانب مرزهای افغانستان/پاکستان زندگی میکنند. درحدودالعالم، یک اثر پارسی از مولف نامعلوم در اواخرسدۀ دهم، ازمحلی بنام “ساول، یک دهکدۀ گوارا در یک کوه که در آن افغانها زندگی میکنند”، نام میبرد. در آمازون، بیش از نیمی از آب موجود در اکوسیستم توسط گیاهان نگه داری میشود. امام جمعه تبریز در تماس های تلفنی خود با این ۲ مقام ارشد کشورمان، خواستار به کارگیری امکانات و تجهیزات در اختیار این نهادهای کشوری برای خاموش کردن سریع آتش در جنگل های ارسباران شد.

کوچیگری درداخل افغانستان ادامه دارد، با وجودیکه درسالیان آخر از کامیونهای باربری (موترها) برای انتقال رمه و خانواده از یک محل به محل دیگراستفاده میشود. البته تمام کوههای افغانستان جنگل دار است به استثنای کوههای غربی که عاری از جنگل می باشند . این جنگل در کناره جنوبی رود ارس گسترانده شده است و دارای ویژگی های طبیعی و حیوانی زیادی بوده و پوشش گیاهی فوق العاده ای دارد. امکان سفر به جنگل با تورهای گردشگری هم وجود دارد. یکی از بهترین ویژگی های جنگلهای ارسباران این است که به دلیل وجود عشایر، مردم و گردشگران می توانند با فرهنگ مردم کوچ نشین و روش زندگی آنها آشنا شوند.

بد نیست بدانید که در این منطقه اقسام گونههای حیوانی از جمله خرس، گرگ، پلنگ، روباه و شاهین هم یافت میشود. فصل زمستان درصحراهای خشک جنوبغرب وغرب؛ درجلگه های افغانستان شمالی؛ و درنواحی پائین و گرم مونسونی بامتداد مرز پاکستان درشرق و جنوبشرق کشور یافت میشود. این نیزبدین معنی است که مراحل (تمدن اندوس) اولیۀ شورتوغای کم وبیش همزمان با دوره های اولیه بکما بوده است. گروه آخری اولاده کسانی اند که دراواخرسده 19 ازجنوب رانده شدند.

آن ها در بیشتر اوقات به صورت تنهایی زندگی می کنند و به شکار می پردازند و فقط در دوران جفت گیری در گروه های دو نفره دیده می شوند. لذا تا اواخر سدۀ نزدهم، نام افغانستان فقط بمناطقی اطلاق میشد که مسکن اصلی پشتونها بود (بامتداد هردو جانب خط دیورند)، درحالیکه قسمتهای غرب وشمال افغانستان فعلی بصورت عام بنام خراسان و بعضا ترکستان یاد میگردید. فقط حدود %12 مساحت عمومی افغانستان زرع میشود. آنها همچنان تشکیل دهندۀ یک قسمت بزرگ نفوس افغانستان (حدود 40 تا 50 فیصد) میباشند.

پشتونها به زبان پشتو یا پختو صحبت میکنند که یک زبان ایرانی بوده و با زبانهای فارسی، کردی، بلوچی وغیره ربط دارد. آیا پشتونها و افغانها یکی اند؟ آیا داریوش یک دغلباز را بقتل رسانیده یا او برادرواقعی کامبوجیه را کشته است؟ آیا منبع واحدی وجود دارد؟ تربیه حیوانات نیزوسیعا وجود داشته است. ذخایرگازطبیعی درجوارشبرغان و سرپل (شمالغرب کشور) از اواخر سالهای 1960 بدینسو جهت صدوربشمال مورد بهره برداری بوده است. مردم درجریان هزاره ها کوشش کرده اند تا ساحه زمین های قابل زرع را با کندن کانال ها و از هزاره اول ق م با ساختن شبکه های عظیم تونلهای زیرزمینی (بنام کاریز یا قنات) افزایش دهند.

کوچی های جنوبغرب وغرب کشوراکثرا پشتونهای درانی میباشند، درحالیکه یکتعداد پشتون های غلجی (کنفدراسیون دیگر پشتون که عرصه های مختلف درانیها را پذیرفته اند) وگروههای دیگرتباری بشمول بلوچها و ایماقها نیز بآنها پیوسته اند. آنهائی که زمستان را درشمال سپری میکنند، غالبا یوزبیک ها و دیگران بشمول پشتونهای درانی اند. لقب آغا خان به جد او (حسن علیشاه محلاتی) توسط فتح علیشاه قاجار(1797- 1834) اعطا شده و یک دخترخویش را نیز به نکاح او میآورد). یورت ها یک ساختمان دایروی و چوکاتی اند که با نمد پوشانیده میشوند. نایب رئیس ـ نسبت به کفایت مذاکرات رای میگیریم آقایانی که با کفایت مذاکرات موافقت دارند قیام فرمایند (عده کثیری برخاستند) تصویب شد شروع میکنیم بقرائت پیشنهادات پیشنهاد آقای کهبد (بشرح ذیل خوانده شد) ریاست محترم مجلس شورای ملی اینجانب پیشنهاد میدانیم که تبصره ذیل اضافه شود.

عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب خلع يد از اراضی واگذار شده يا منتقل شده در مقابل بازپرداخت عين وجوه دريافتی اوليه به علاوه هزينههای عادله انجام عمليات مندرج در طرح مصوب از طرف وزارت كشاورزی و منابع طبيعی میباشد. امکاناتی نظیر مجتمع تفریحی، فروشگاه های متنوع، پارک کودک، محل اردو و کمپینگ، زمین های ورزشی گوناگون، نمازخانه، سرویس های بهداشتی و سیستم برق رسانی مناسب که باعث می شود تجربه بازدید از این پارک لذت بخش تر بشود. تورهای که برای همه اعضای خانواده مناسب هستند نیز در تورها قید شده است.

دیدگاهتان را بنویسید