آسیب های انسانی در جنگلات افغانستان

اینها شامل افریدی ها، ختک ها، منگل ها، وزیری ها، بنگش ها، مهسودها و دیگران است. رابطۀ فرضی بین ابدالی ها یا درانیهای جنوب افغانستان و یوسفزی و دیگران در وادی پشاور و اطراف آن نشان میدهد که این گروهها زمانی درجوارهمدیگر می زیستند. اساس این شاخص بر اندازهگیری زاویۀ بین درخت مرجع تا همسایه نسبت به زاویۀ استاندارد (0α) (رابطۀ 5) قرار دارد و دارای مقادیر بین صفر و یک است. جنگلات طبیعی پسته لیق و ارجلیق در این ولسوالی موقعیت دارد. می باشد. اگر شما هم به این سبک زندگی علاقه مند هستید توصیه می کنیم در هتل های تبریز نزدیک این جنگل زیبا اقامت داشته باشید تا بتوانید از شیر، ماست و دوغ طبیعی تازه این محصول دست عشایر لذت ببرید.

حفاظت وقرق ، كپه كاري ،بذرکاری،علوفه کاری، کشت تلفیقی نهالكاري مثمر و غير مثمر،مراقبت و آبیاری با مرمت عملیات بیولوژیک دیگر زیــــــــر پروژه های مرتبط با این عملیات از جمله اقدامات بيولوژيك بوده كه در سطحي معادل 67728 هكتار در حوزه هاي آبخيز استان (ساری)در طي سالهاي 87 -70 به اجرا در آمده است . سه ناحیه باقی مانده به نحوی کمتر امن در نظر گرفته شدند: بالامرغاب که توسط آمریکایی و ایتالیایی ها با نیروهای ویژه عملیات آزادی پایدار (OEF) اداره می شد؛ جوند به دلیل مسائل ناامنی (مشکل امداد رسانی و شورش) توسط نیروهای بین المللی رها شده بود؛ و غورماچ توسط ولایت فاریاب اداره می شد.

آنها میتوانند این روسا را با جیرۀ کلان تامین نموده و متعاقبا نفوذ رهبران قبیلوی را درداخل گروه خویش افزایش بخشند که باعث مختل شدن ساختار اساسا مساویانۀ آنها میشود. اینها اولادۀ سه پسر جد پدری تمام پشتون ها (قیس عبدالرشید پتان) بعلاوۀ گروه چهارمی است. تمام پشتون ها میدانند که بطوردقیق درکجای این هرم قرابتی قرار دارند. باوجودیکه امروز پشتون ها گروه قومی مشخصی را از نگاه زبانی و فرهنگی تشکیل میدهند، هیچ مدرکی وجود ندارد که تمام پشتونهای امروزی دارای منشای قومی واحدی باشند. نمونههایی از گیاهان موجود در این جنگلها، میان زیست شناسان با عنوان گونههای بینظیر و کمیاب در جهان، شناخته شدهاند، که از بین آنها میتوان به درختان سرخدار، زربین و سرونوش اشاره کرد.

وی افزود: موضوع جنگلها و پهنههای زیستی در زمان مسئولیتم در سازمان حفاظت محیط زیست اهمیت زیادی داشت و به عنوان کانونهای اصلی تنوع زیستی شناخته میشدند بنابراین طرح ادغام ارائه شد و حتی در یکی از کمیسیونهای دولت رای آورد اما با مخالفت جدی وزیر جهاد کشاورزی وقت این رای برگشت. این داستان در ماه فروردین میبود، ولی آگاهی از آن بتهران، در ماه اردیبهشت رسید، و خود رنک دیگری پیدا کرده چنین پراکنده شد که بدستور آصفالدوله حکمران، شلیک بگنبد امام رضا کردهاند، و پاس آن را نگه نداشتهاند. یکی از معروفترین موجودات جنگلهای آمازون، دلفینهای رودخانهای هستند که با رنگ صورتی خود بسیار زیبا به نظر میرسند.

عوامل اقتصادی و محیطی وهمچنان جنبه های فردی مانند ننگ شخصی بسیار مهم است. رابطه با گروههای همسایه و بخصوص با دولت های همسایه بسیار مهم است. نسب یهودی پشتون ها همیشه یک موضوع داغ در چایخانه های پشتونها بوده است! این مودل عوامل دیگری را مستثنی میسازد که بالای موقعیت فرد و ساختارگروه او اثرداشته و باینترتیب جامعۀ پشتون را یک موجود بسیارمتحرک میسازد. بآنهم مودل سازمان نَسَب مقطعی دربرگیرندۀ یک ساختارثابت ودایمی بوده وتاکید بسیارقوی بالای نَسَب دارد. جامعۀ پشتون تا اندازۀ زیادی جوابگوی این مودل است. به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، از مساحت ۲ میلیون و ۹۳۷ هزار هکتاری استان کردستان، بیش از ۳۷۴ هزار هکتار آن را جنگل تشکیل میدهد، جنگلهای این استان که جزو جنگلهای زاگرس شمالی به حساب میآیند، در طول بیش از ۵۰ هزار سال گذشته تشکیل شده و به لحاظ محافظت از منابع آب و خاک، تولید محصولات فرعی، ذخایر ژنتیکی، مصارف درمانی، تواناییهای اکوتوریستی و ارزشهای زندگی، اهمیت زیادی دارد.

ما اینرا میدانیم، زیرا درمیان سرزمینهای پشتون ها، بغیراز تاجکهای پارسی گوی که درهمه جا حضوردارند، هنوزهم محله های اقوامی وجود دارد که به زبان های دیگر ایرانی صحبت میکنند. اینها خود را برکی ها مینامند؛ این نام همچنان در زندگینامۀ بابر، موسس سلالۀ مغول درهند در اوایل سدۀ شانزدهم دیده میشود، کسیکه مدت زیادی در سرزمین های مرزی بخاطرآمادگی تهاجم خویش به هند سپری میکند. غارهای دستکند آمل با نام غارهای کافرکلی نیز معروف هستند چراکه در منطقه کافرکلی قرار دارند و اگر میخواهید از این غارهای جذاب و دیدنی بازدید کنید، می بایست آمل را به سمت لاریجان ترک کرده و در روستای لاریجان و بخش لاریجان بالا، به این مجموعه بی نظیر و تاریخی برسید.

صنایع دستی خاص و منحصر به فرد، آبشار دیدنی و دشتهای گسترده و زیبا، چشمههای آب گرم، مقبره امامزاده عبدالله و غیره از دیدنیهای این روستای باصفا و زیبا هستند. شاهد اولی این انکشاف دراواخرسالهای 1970 وقتی بدست میآید که یکتعداد اشیای غارت شده از شمال درکابل بفروش رسانیده میشود. تولید کننده ها: در این منطقه شعاع آفتاب داخل شده میتواند که در عمل فوتو سنتیز به کار برده شود. و دور تا دور دهها هکتار از جنگلهای واقع در این منطقه توسط سازمان حفاظت از محیط زیست تور سیمی کشیده شده که به محلی برای نگهداری چندین گوزن جهت دید عموم و تکثیر و رهاسازی در کل منطقه و طرح احیای نسل مارال تبدیل گشته است.

بد نیست بدانید، گردشگرانی که راهی شهر آمل میشوند غالبا از وجود بلیران بی خبرند و همین بی خبری سبب شده تا این منطقه بکر دور از دسترس گردشگران قرار گیرد. لذا قابل تعجب نیست که غالبا آنها را منحیث یک جامعۀ قبیلوی کامل توصیف میکنند. بعلاوه، جامعۀ پشتون بصورت عام بحیث یک نمونۀ خاص باصطلاح سازمان نَسَب (نسل) مقطعی درنظرگرفته میشود. روابط قبیلوی بصورت عام مربوط به نسب پدری است، اما در واقعیت، روابط از طریق زن نیز نقش عمده بازی میکند. درحالیکه پراسی و اورمری بصورت عام به زبانهای جنوبی یا جنوبشرقی ایران تقسیم میشوند، پشتو بصورت عام مربوط شاخۀ ایرانی شمالشرقی است.

مشاور رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: کاشت ۵۰۰ میلیون اصله نهال ظرف ۱۴ سال با مشارکت مردم و ۷۰ نهاد و دستگاه اجرایی در قالب پویش ایران سرسبز توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور هدفگذاری شده است. شاید در جنگل در ختهای که بطور قانونی قطع میگردیدوجود داشت. به کمک ساعت هوشمند یا SmartWatch که بر روی دستش دارد میتوان این موضوع را کنترل کرد. در واقعیت، اسناد تحریری مبنی برعنعنۀ شفاهی در بارۀ هجوم گروههای پشتون از جنوب افغانستان (از طریق وادی کابل) به جلگه های پشاور و اطراف آن درسده های 15 و 16 وجود دارد.

آن ها چیزهایی که دارند مانند پوست حیوانات, تیر و کمان های دست ساز رابا وسایل کاربردی کاشفان مانند کارد و ظروف طبخ و پز مبادله میکنند. اما اینها دربرگیرندۀ دو قبیلۀ دیگر نیز میشوند که در مناطق دور جنوب، درکویته (جنوب کندهار) بنام کاسیها و کیترانها زندگی میکنند. درهر صورت، کرلان جد بزرگ قسمت اعظم پشتونهای اند که درپاکستان امروزی و بخصوص درمناطق صعب العبورجنوب وادی پشاور زندگی میکنند. شاخۀ چهارم پشتونها اولادۀ کران یا کرلان اند. اولادۀ برادر دومی (شیخ) بیتن تشکیل کنندۀ شاخۀ دوم پشتونها است. سه پسرقیس عبدالرشید پتان بنامهای سربن، بیتن و غرغشت است (باوجودیکه این نامها بنحو دیگری نیزذکرشده اند).

دیدگاهتان را بنویسید