آخرین اخبار «جنگل های ا

در تابستان شما میتوانید مجموعه متنوعی از پوششهای گیاهی، درختان و میوههای جنگلی را در بهشت لفور پیدا کنید. طبیعی است که درختان جنگلی پس از مرحله دیرزیستی هنوز تا چند سالی به رشد قطری خود ادامه می دهند . دو گروه آخری را بطور یقین نمـیتوان تشخیص کرد، اما زمـینـه های کافی وجود ندارد که تا فرض شود کـه آنـها درون شرق افغانستان فعلی یـا جوار آن زندگی مـید. آنـها ایشان را درون شمالغرب امپراطوری خویش درون اروپا بنام ساکا پرادرایـا (“ساکاهای اطراف بحیره”) تشخیص مـیکنند، اما آنـها را درون شمالشرق (جنوب آسیـای مـیانـه) بنام ساکا تیگراسایدا (“ساکاها با کلاهای گوشـه دار”) و ساکا هایماورگه (“ساکاهای استعمال کنندۀ هوما”) یـاد کرده اند.

بعبارۀ دیگردرحوالی 500 ق م ما بطورفرضی مـیتوانیم چهارگروه تباری را درون مناطق افغانستان فعلی تشخیص کنیم: تازه واردان سکائی؛ مردمان ایرانی ماقبل سکائی؛ گروههای صحبت کنندۀ هندو- آریـائی؛ وبقایـای مردم بومـی قبل ازهندو- ایرانی. بارتباط افغانستان تمام اینـها بدین معنی هست که که تا 500 ق م شمال کشورنسبت بـه جنوب و جنوبشرق بیشتر سکائیزه شده است. این نوار از کاپادوکیـا درشرق ترکیۀ فعلی، ازطریق ارمـینیـا و مادها که تا سرزمـین های شرق، بشمول پارتیـا درون اطراف عشق آباد فعلی؛ ارییـا درون اطراف هرات فعلی؛ بکتریـا درشمال افغانستان؛ سغدیـا دراطراف سمرقند وبخارای فعلی و خوارزمـیا درجنوب بحیرۀ ارال امتداد دارد.

همچنان نمایندگان (هیئتهای) نقوش پرسیپولیس از درنگیـا درون جنوبغرب افغانستان و از اراکوزیـا درون جنوب افغانستان نیز لباس سکائیـان دارند. این مـیتواند با عرصه های دیگریکجا شود کـه درسده های بعدی بـه سکائیـان ربط دارند. این نیزمـیتوانست شمال افغانستان را بمقابل جنوب افغانستان بمخالفت برانگیزاند. چون واضح هست که بکتریـائیـان شمال افغانستان با لباس سکائیـان ملبس و با جنگ افزارسکائیـان مسلح بودند واین نشان مـیدهد کـه برای هرودوتس و منابع او، اصطلاح “بکتریـان” بمعنی وسیعتری بکار رفته کـه نشاندهندۀ “سکائیـان” است. اینـها نشان مـیدهد کـه مادها ملبس با لباس سواری سکائیـان بشمول شلوارها، تونیک و باشلیق وحمل کنندۀ اکیناکی و گوریتوس مـیباشند.

بعد یکتعداد سرزمـین ها درون جنوب افغانستان فعلی (بشمول اراکوزیـا درون اطراف کندهار) را نام و با یکتعداد سرزمـین های واقع درشرق کوهها که تا وادی اندوس بپایـان مـیرسد. لیست با اییَریـانم ویجه آغاز مـیشود، موقعیتی کـه تا هنوز نامعلوم بوده و احتمالا ارائه کنندۀ یک سرزمـین افسانوی درنقاط دورشمال باشد. لیست با سرزمـین افسانوی اییَریـانم ویجه “قلمروی آریـائی ها” آغازشده و با سرزمـینی بامتداد راگا، یک دریـای افسانوی ختم مـیشود کـه نام آن همچنان درمنابع قدیم هند (راسا درسانسکریت) یـافت مـیشود. گروههای هندو- آریـائی کـه درامتداد کناره های شرقی فلات مقیم شدند و ایرانیزه سازی سرزمـینـهای آنـها حالا با نفوذ افزایشی ازجانب حاکمان سکائیـان ملحق شده است.

پارسیـان کـه قسمت اعظم آنـها هنوز توسط پروسۀ سکائیزه سازی متاثرنشده، فورا خود را درون کنترول یک ساحۀ وسیع سرزمـین های مـییـابند کـه سکائیـان غلبه دارند یـا مردمانی کـه قویـا متاثر از ایشان اند. اما درافغانستان ناممکن هست یک خط تقسیم واضح دربین شمال سکائیزه و جنوب غیرسکائیزه نشان داد. طوریکه از گزارش هرودوتس واضح مـیشود، سکائیـان عرصه های دیگرفرهنگ مادها را نیز متاثر مـیسازند. سکائیـان دراکثریت ساحات آخرینانی اند کـه با تحرک و قدرت عالی بـه منطقه آمده وطبقۀ حاکم را تشکیل مـیدهند. آبشار آلوچال نیز از دو آبشار بزرگ تشکیل شده که از فاصله چند صد متری روی هم میریزند و آبشار اصلی آلوچال را به وجود می آورند.

برای پیمایش جنگل، حتما از تجهیزات لازم مانند کفش و عصای پیاده روی استفاده کنید. تجارتخانه صاحبش شخصی بنام مقتدر شفیعا که بنده با او آشنایی ندارم و بطوریکه شنیدهام آدم کلاهبرداری است و یک سوابقی هم در ایران و هم در خارجه داشتهاست (صحیح است) حتی در ممالک خارجه تعقیب شدهاست سفیراندونزی مراجعه میکند به بانک ملی و بانک ملی باو میگوید که این شخص معتبری است در صورتی که باز طبق تحقیقاتی که بنده کردم این شخص در آن پرونده اعتباری که در بانک ملی دارد کلاهبرداریها و کارهایی که کرده در بانک ملی هم بودهاست (صحیح است) معذلک از طرف بانک به سفیر اندونزی اطمینان داده میشود که این آدم معتبری است روی این اصل میآیند و با این شخص قرارداد فروش و حمل مقداری برنج را میدهند طبق قرارداد قرار براین بودهاست که وقتی که هر قسمت از برنج حمل شد از تهران به خرمشهر بارنامهای که این تجارتخانه آقای شفیعا ارائه میدهد یکمقداری پول طبق آن قرارداد باید سفارت اندونزی باین تجارتخانه بپردازد باز طبق اطلاعاتی که بنده حاصل کردم شریک آقای شفیعا که متاسفانه یکی از همکاران سابق خودمان بوده یعنی آقای سلمان اسدی یک بنگاه حمل و نقل درست میکنند روی کاغذ باسم نور اکسپرس یا توراکسپرس که البته وجود خارجی نداشته ولی بارنامه و نامه و مارک و اینهاهمه اش درست شده بوده (ناظرزاده – همان تور بهتراست) این تجارتخانه بارنامه صادرمی کند که این برنج از طرف آقای مقتدر شفیعا بمن رسید که حمل کنم به خرمشهر و این برنامهها را میبرند به سفارت اندونزی و مبلغی در حدود یک میلیون یا یک میلیون و دویست هزار تومان پول میگیرند از سفیراندونزی مدتی از این قضیه میگذرد و اینها میبینند که برنجی نرسیده و شروع میکنند به تعقیب قضیه و شروع به تعقیب که میکنند البته گویا کار میرود به دادگستری و مثل جریان همیشه این آقایان هردوشان مجهول المکان میشوند مثل همه مجهول المکانهای این مملکت.

برای اقامت در نزدیکی این جنگل در روستاها و شهرهای نزدیک و مشرف به این جنگل اقامتگاههای بوم گردی و اتاقهایی که به گردشگران اجاره داده میشوند را به راحتی میتوانید پیدا کنید. می توانند جای خوبی برای اقامت در گیلان باشند. برای هر جلسه ملاقاتی که برای من ترتیب داده می شود، ملاقاتی را برای فرد دیگری مهیا خواهم کرد. من با این ایده آل ها به عنوان عضوی از این اجتماع زندگی خواهم کرد. درون جانب چپ و راست ستون کـه مجسمـه داریوش بزرگ بر آن قرار دارد، صفوف هیئت ها از ولایـات مختلف امپراطوری هخا دیده مـیشود.

شانزده سرزمـین ویدیودات درون یک نیم دایره وسیع بدورکوههای مرکزی افغانستان قراردارد. لذا گسترش لباس و تجهیزات سکائیـان شامل یک نوار وسیع سرزمـین ها درون شمال امپراطوری هخا است. اینـها مردمان سرزمـینـهای اند کـه مطابق منابع یونانی وشرق نزدیک سده ها قبل توسط کایمـیریـان و سکائیـان مورد هجوم قرارگرفته بودند: کاپادوکیـا (ترکیۀ شرقی)، ارمـینیـا و مادها. منابع شرق نزدیک از سدۀ هفتم، قبل از سقوط امپراطوری آشور تصدیق مـیکند کـه در آنزمان درکوههای غرب فلات ایران، سکائیـان از نزدیک درون امور مادهای قدیمـی ذیدخل بودند. تعداد زیـاد صفات یـا خواص نمونوی “سکائیـان” تقریبا درون اینزمان بظهورمـیرسد: کمان های مرکب رگ و پی، قدیم ترین نمونۀ کـه به سدۀ نـهم تعلق مـیگیرد (تا جائیکه مـیدانیم)؛ شمشیرهای کوتاه (اکیناکی)؛ محصولات هنری نمونوی سکائیـان کـه به سبک حیوانی اجرا مـیشود وغیره.

موضوع دلچسپ اینکه اینـها شامل مردمان که تا کنون نامعلوم از جنوب و شرق افغانستان است. اگر پارسیـان حتما امپراطوری خویش را نگهمـیداشتند آنـها بایست که تا اندازۀ با این دو گانگی فلات مطابقت مـید قبل از اینکه امپراطوری پارسی- سکائی آنـها از هم بپاشد. آنـها امپراطوری ای را بارث مـیگیرند کـه از کاپادوکیـا درشمالغرب که تا پارتیـا و هیرکانیـه درون شمالشرق ایران فعلی و شاید حتی بیشتر شرقی امتداد دارد. همچنان درون مورد پکتیـان، هرودوتس این نام را به منظور توضیح تجهیزات بعضی قطعات ارتش هخا از جنوب و جنوبشرق فلات بکارمـیبرد.

دراینجا تخم توسعه فاصله درون بین مردمان فلات کاشته مـیشود کـه مـیتواند بطورخطرناکی بعد ازمرگ کوروش بزرگ در530 ق م آشکارشود. این لیست شامل روشن ترین منبع قدیمـی درون بارۀ سرزمـین افغانستان است. تمام این سرزمـین ها توسط سکائیـان و کایمـیریـان درسالیـان قبل مورد هجوم قرار گرفته و از اواخرسدۀ هفتم ق م تحت کنترول مادهای سکائیزه شده قرارمـیگیرد کـه پایتخت ایشان ایکبتانـه یـا همدان فعلی است. تا اواخرسدۀ ششم ق م هخاان ازموجودیت سکائیـان وگروههای مرتبط سکائیـان درون یک نواروسیع درشمال امپراطوریـهای خویش وماورای آن خبرمـیدهند.

جواب این مسئله که تا اندازۀ سهل است. این موضوع باعث شده جنگل، خانه گرگ ها، گوزن ها، خرس های قطبی و درختان کاج باشد. این ویژگی آب و هوایی و بارش باران در طول سال، باعث به وجود آمدن پوشش گیاهی خاص و انواع چشمههای زیبا شده است. گونههای گیاهی نیز در آمازون بسیار متنوع است. بعلاوه جنگل کنگو تنها زیستگاه شامپانزههای کوتوله است و البته بسیاری دیگر از گونههای جانوری استثنایی و کم نظیر در این جنگل انبوه زندگی میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید